Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Aanmelding Sedermaaltijd

Sedermaaltijd

Datum       : 11 april 2017
Plaats        : Aula VEZ Centrum
Aanvang   : 19.00 uur, zaal open: 18.30 uur

Pesach is in de eerste plaats het feest waarin de uittocht uit Egypte wordt herdacht. In Exodus 12 lezen we hoe God Zelf dit Pascha (= voorbijgaan) instelde. Hoogtepunt van het feest is de maaltijd op de eerste avond, ter herinnering aan de maaltijd aan de vooravond van de uittocht van het volk Israël. In die nacht werden alle eerstgeborenen omgebracht, behalve daar waar het bloed van het paaslam aan de deurposten was gestreken. Het vlees van het geslachte lam moest met ongezuurd brood en bittere kruiden gegeten worden. In de rituelen van de Sedermaaltijd liggen ook veel geheimenissen verborgen die betrekking hebben op de komst en het offer van Jesjoea.
Dit zult u ontdekken als u dit feest meeviert. De Sedermaaltijd is over het geheel genomen een avondvullend programma.
 

De kosten zijn € 15,00 p.p. ( incl. driegangen menu)
Er kunnen maximaal 90 personen deelnemen dus geef u snel op.  
Na opgaaf ontvangt u verdere informatie m.b.t. de betaling.

Aanmelden:

Dit formulier is uitgeschakeld.