Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

BLOG: Jaap Boersma in Ecuador
Door Communicatie 23-09-2015
BLOG: Jaap Boersma in Ecuador Namens VAMOS (Missionair project VEZ) zit Jaap Boersma een weekje in Ecuador om samen met Nestor en Donata en de medewerkers het plan voor de komende drie jaren uit te werken. God heeft in de afgelopen die jaren groots werk gedaan en honderden pastors het licht gegeven om hun vaak kleine dorpsgemeenten te dienen. 15.000 mensen hebben daarmee Jezus in hun leven gekregen. Jaap houdt ons via onderstaande blogjes op de hoogte van zijn reis.

BLOG 1:

Wat kan ik voor God doen? Wat kan God voor mij doen? Zijn dat de vragen die we ons moeten stellen of is de juiste vraag: Waar pas ik in Gods plan met deze wereld? Een jonge vrouw van 24 jaar uit Zuid Amerika houdt dit ons voor. Samen met Nestor Duque bezoeken we de Micha conferentie in Lima (Peru). Centraal staat Shalom. God die op deze aarde Shalom wil brengen voor iedereen. En het mooie is: Wij zijn Zijn werkers om dit werkelijkheid te maken. We mogen hier een begin maken met het bouwen aan Zijn koninkrijk. Op de conferentie is veel aandacht voor onze rol hier op aarde. Welke inzet verwacht God van ons? Voor wie is het? Wat is Shalom?  Gebed, het zoeken van Gods stem en de leiding van de Geest gaan vooraf aan onze keuzen hoe we onze middelen, tijd en gaven inzetten.  Shalom is recht doen. In het westen hebben we door de jaren heen ons laten verleiden tot een scheiding tussen kerk en staat. Hier brengt men de politiek weer terug op de kerkelijke agenda. Jezus was juist heel politiek betrokken op de wereld. De kerk (Christenen) zijn juist zo door God geplaatst dat zij moeten opkomen voor alle mensen en Gods Shalom moeten brengen. Dat betekent dat we weer teruggaan naar onze rol als kerk zoals Paulus deze sticht in het Nieuwe Testament. Geen clubje dat op zondag gezellig samen naar binnen kijkt maar een sterk bewogen gemeenschap waar de wereld op kan rekenen, waar de zieke verzorging vindt, de gevangen bevrijding en niet in het minst de vreemdelingen warm worden ontvangen (Jezus aankondiging in Lukas en Jesaja).
Jaap vanuit Ecuador

Meer lezen over het project VAMOS? Klik hier.

BLOG 2:
De kerk als politieke beweging. Dit klinkt niet lekker in Nederland. Wij kennen een scheiding tussen staat en kerk. Opstaan tegen de staat doen we niet, dat is Gods gezag (Rom 13). Maar met een God die ons in de bijbel zoveel meegeeft over onrecht (3000 verzen) kan het niet zo zijn dat we het onrecht overlaten aan de overheid die in veel landen toch niet de meest betrouwbare bewaker is van het recht. Bisschop Zac uit Uganda maakt duidelijk dat christenen, de kerk, juist de opdracht hebben om te waken over onrecht en dan op te komen voor de gevangene, de hongerige, de vreemdeling en de zwakke. (Math 12:15) Christenen zijn het licht van de wereld. Het is ook belangrijke dat ze deze daden zichtbaar doen en niet verstoppen omdat zogenaamd de linkerhand niet mag weten wat de rechter doet. Hoe kun je licht zijn als je werk niet te zien of te herkennen is voor hen die het volle evangelie nog niet kennen. Wees aanwezig en laat je raken door onrecht. De Bisschop zelf is gestopt met lunch eten en vast totdat de kinderen van Uganda weer lunch krijgen op school. Door dit te doen heeft hij heel vaak de kans om uit te leggen welk onrecht dagelijks plaatsvindt in zijn land. Wij kunnen ook dit soort kansen creëren door keuzen te maken om iets te laten of te offeren omdat we helder willen maken dat iets onacceptabel is. Of beter gezegd: we laten Gods werk in deze wereld zien om iedereen deelgenoot te maken van Zijn Koninkrijk. Een koninkrijk waar Jezus centraal staat en Jezus-volgers zijn van nature politiek bevlogen. 
Jaap vanuit Ecuador

BLOG 3
Vandaag gaan we op stap met Pilar, we gaan naar een wijk waar mensen op de vuilnisbelt wonen. Lekker wijkje… zouden wij zeggen. We gaan of we op de vuilnisbelt kunnen kijken. Onmiddellijk vraagt de chauffeur of het toch niet beter is dat we teruggaan> Een politie agent komt ons vergezellen en Pilar zegt geruststellend dat we nu bewaking hebben. Het schijnt een crimineel gevaarlijke buurt te zijn met veel overvallen en vrouwen in de prostitutie. We gaan kijken bij de lokale school waar ze een programma hebben om de kinderen te leren omgaan met de schepping. Elke klas heeft een klein tuintje die ze onderhouden. Men doet aan gescheiden afval en ze maken compost met een klein bio-fabriekje. Ze houden cavia’s die mest produceren om te mixen met het afval van de gemeenschap en daar maken ze dan weer verkoopbare mest van die ze in zakken en als een soort olie verkopen.  De cavia’s vermenigvuldigen zich snel en die kunnen ze dan ook weer verkopen want deze lekkernij doet het goed hierin Peru.
Jaap vanuit Ecuador

Foto's! 

Jaap in Ecuador