Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Cursussen en colleges over opvoeden in het Leerhuis
Door Communicatie 10-10-2017
Cursussen en colleges over opvoeden in het Leerhuis In de VEZ willen we ouders ondersteunen in hun belangrijke taak als opvoeder en hen versterken in kennis en vaardigheden. De komende tijd zijn er drie evenementen die hier dieper op ingaan en waarmee we ouders verder willen helpen.

Cursussen
De cursus Sekstalk@Home helpt ouders te ontdekken hoe zij een rol kunnen spelen bij het in gesprek gaan met hun kind(eren) over seks en het maken van goede keuzes.

De cursus In verwachting: de ouderschapsrol vormgeven, is speciaal voor ouders die een kindje verwachten en die willen nadenken over de nieuwe rol die je gaat krijgen: de ouderschapsrol. Hoe wil jij als ouder eigenlijk zijn? Hoe kun je je goed voorbereiden op vader of moeder zijn en hoe willen jullie de geloofsopvoeding vorm geven?

Leerhuiscollege Communicatie tussen generaties
In de VEZ leven we samen met jonge kinderen, jongeren, volwassenen van jong tot oud: studenten, mannen en vrouwen midden in hun werkleven, gepensioneerden en senioren. We kennen vele generaties. Hoe hebben we onderling contact? Vaak lijkt het alsof dat weinig gebeurt, of dat dat erg lastig is. Toch vormen we allemaal het Gezin van God.

Stichting Generatio stelt de vraag: Hoe kunnen jongeren de grijze haren van ouderen eren en hoe kunnen ouderen begrip leren krijgen voor de jongere generaties? In dit leerhuiscollege geven zij hier meer informatie over en handvatten voor.