Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

VEZ Kerstdankoffer 2014
Door Communicatie 13-12-2014
VEZ Kerstdankoffer 2014 Kerst is het feest van de geboorte van Jezus Christus op aarde. Zijn komst was voor de mensheid een geweldig geschenk, maar voor God een groot offer: Hij gaf de hemel leeg en vertrouwde zijn Zoon toe aan een wereld die Hem vijandig gezind was.

Deze generositeit van God heeft mensen van oudsher geïnspireerd om juist rondom kerst vrijgevig te zijn. We geven elkaar cadeaus, ondersteunen kwetsbare mensen met kerstpakketten en nemen tijd voor gezin en vriendschap.

Het Kerstdankoffer van de VEZ is een gelegenheid om je dankbaarheid voor het werk van God in 2014 tot uiting te brengen door een extra bijdrage. Een dankoffer dus. Op welke wijze heeft God jou afgelopen jaar gezegend? En hoe heeft hij de VEZ daarin gebruikt? 

We kijken terug op geweldige diensten, vele bekeerlingen, het opstarten van de 3e dienst, de aankoop en renovatie van het VEZ-centrum en Gods vernieuwende werk in duizenden mensen, om maar een paar van de vele zegeningen te noemen. 

De aankoop van het VEZ-centrum maakt dat de vaste lasten fors gestegen zijn. Met Kerst hopen we weer duizenden mensen te bereiken met het evangelie in zes identieke diensten met een bijzonder mooi programma en een duidelijke boodschap. 

In de eerste helft van 2015 hopen we fors te kunnen investeren in de jongere generatie binnen de gemeente door een nieuwe pastor jongeren & kinderen aan te trekken. Het Kerstdankoffer is bedoeld om deze mooie ontwikkelingen mede mogelijk te maken. 

Bid alsjeblieft over het Kerstdankoffer dat jij mag brengen ter ondersteuning van het werk van God in en door de VEZ.  In de diensten op zaterdag 20 en zondag 21 december a.s. wordt het Kerstdankoffer ingezameld. Hiervoor kun je een machtigingskaart invullen die in deze diensten beschikbaar is. 

Je kunt de machtigingskaart hier ook downloaden, thuis alvast invullen en meenemen naar de dienst of je bijdrage meteen overmaken op IBAN NL72 RABO 0160 7315 42 o.v.v. ‘Kerstdankoffer 2014’. 

Wil je meer weten over geven in de VEZ, klik dan hier!

Alvast bedankt en gezegende kerstdagen toegewenst!

Namens het leidersteam VEZ,

Henk Stoorvogel