Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

VEZ kinderwerk september-oktober 2018
Door Gwenda 11-09-2018
VEZ kinderwerk september-oktober  2018 Kidsnieuws september 

De    STERdiensten-workshopochtenden  bij groep 3-8  zijn
vanaf dit seizoen niet meer elke  eerste,  maar elke vierde  zondag van de maand. We starten   de eerste STERdienst in oktober. Dat betekend dat er zondag 23 september GEEN kinderdienst  is voor groep 3-8. De kinderen blijven bij hun ouders in de dienst.
Wil jij  van oktober - februari 5x  een workshop geven  aan een groepje van   
8 - 15 kinderen over jouw hobby-vaardigheid-passie?
Meld je dan aan bij kinderwerk@vezwolle.nl

Zondag 30 september is een vijfde zondag. We hebben voor groep 3-7 een  speciaal theater uitgenodigd met een mooie voorstelling.   Kinderen van groep 8 mogen zich aanmelden om  deze zondag te helpen . Daarnaast  zoeken we voor beide diensten nog 10  jongeren/volwassenen die als begeleider tussen de kinderen komen zitten.  Meld  je aan bij kinderwerk@vezwolle.nl

In september  zijn  alle kinderen doorgeschoven naar hun nieuwe leeftijdsgroep.
Creche:
0 - 2 jaar                                              ingedeeld op geboortedatum -zie   aanduiding bij lokaal
Schatkids:
3 jaar t/m groep 2          ingedeeld op geboortedatum -zie   aanduiding bij lokaal
KidsVEZtival:
Groep 3-4                                          in bouwgroep Onderbouw
Groep 5-7                                           in bouwgroep Middenbouw
Groep 8                                                   in bouwgroep Bovenbouw 

.    Crechegroepen  krijgen altijd van de teamleiders te horen wanneer hun kind 
      door mag naar een volgende groep. NIET doorschuiven op eigen initiatief.
-     Schatkidsgroepen hebben ieder 2 lokalen. Ouders   hebben mail ontvangen 
         over     het vaste lokaal waar hun kind ingedeeld is voor dit hele seizoen.
-     Groep 3-8    houdt de    kinderen zoveel mogelijk bij  elkaar met kinderen uit het
       eigen vertrouwde kleine groepje. Schuif je door naar een nieuwe    bouwgroep
       dan  staat op je kaartje in de hal in welk  kleine groep je zit.  
- Groep 8 heeft kidsVEZtival elke eerste en derde zondag van de maand. Zij
        mogen zich aanmelden als  vaste hulp voor de tweede, vierde en vijfde
        zondagen van de maand  bij kinderwerk@vezwolle.nl
-Gastkinderen    t/m groep 2 kunnen zich zondagmorgen aanmelden bij  het
     lokaal van  huniegen leeftijdsgroep in de laagbouw. Vanaf groep 3 aanmelden 
       bij de balie in de grote hal.
 
Hebben wij geen juist mailadres van jullie geregistreerde kind dan ontvang je verder ook geen  informatie over het kinderwerk.

Registreren is vanaf nu,  i.v.m. de privacywetgeving, verplicht om digitaal te doen. Op de informatieborden in het VEZ centrum lees je hier meer over.

Heb je vragen over het meehelpen in het kinderwerk of over de groep van je kind dan mag je altijd contact opnemen met Gwenda Visscher - kinderwerk@vezwolle.nl