Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Bidden

De Here Jezus deed niks, tenzij Hij het Zijn Vader had zien doen. Zijn wandel op aarde was een wandel in gebed. Voortdurend zocht Hij het aangezicht van Zijn Vader, zodat Hij op élk moment en in élke situatie datgene deed dat de Vader wilde dat Hij zou doen. En daarmee manifesteerde Hij het Koninkrijk van God.

Om als gemeente en als individu de wil van God te volgen is gebed essentieel. Jezus zei hierover: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn”. De VEZ is ook Zijn huis, net als iedereen die de VEZ bezoekt. Daarom is van belang dat je betrokken bent of raakt bij het gebedswerk van de VEZ.

Dat kan op verschillende manieren:
  • Je kunt je aansluiten bij een of meer gebedsgroepen. Er zijn aparte gebedsgroepen voor het kinderwerk, de jeugd/jongeren,  de gezinnen, de gemeente, de erediensten, Zwolle, Israël, vervolgde christenen, de zendelingen, evangelisatiewerk, etc. Klik hier voor meer informatie over de gebedsgroepen.
  • Je kunt deelnemen aan specifieke gebedsinitiatieven zoals Nacht van Gebed en nachtwakes vanwege dagen als bijvoorbeeld Halloween en walpurgisnacht
  • Je kunt bidden voor de zieken. Ziekenlijsten zijn beschikbaar bij de zondagse diensten. En iedere 1e vrijdagavond van de maand is er een VEZ Gemeentebidstond voor zieken. Deze bidstond heeft plaats in het VEZ-centrum.
  • Je kunt deelnemen aan SMS-Pray-Alert, voor acute levensbedreigende situaties van leden van de VEZ
  • Je kunt in je persoonlijk gebed gericht bidden voor de VEZ met behulp van de informatie uit de VEZ. Deze informatie wordt o.a. verspreid via de VEZ Gebedsmail, een digitale gebedsbrief die ieder kwartaal verschijnt
  • Je kunt deelnemen aan onderwijs over gebed in het Leerhuis
  • Je kunt deelnemen aan het Huis van Gebed & Aanbidding
Er zijn dus mogelijkheden te over om actief betrokken te zijn bij gebed in de VEZ.

Voor meer informatie, vragen, en/of aanmeldingen: gebed@vezwolle.nl