Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Geven

De VEZ wordt financieel ondersteund door mensen van de VEZ. Wij geloven in een vrijgevige God die ons in de Bijbel leert om ook zelf vrijgevig te zijn, zowel in gaven en talenten alsook met de financiën die Hij ons heeft toevertrouwd. Een praktische handleiding over geven vanuit Bijbels perspectief kun je hier downloaden.

Hoe kun je de VEZ financieel ondersteunen:
  • Door maandelijks een vaste bijdrage over te maken naar IBAN nummer NL72 RABO 0160731542  t.n.v. Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle o.v.v. ‘VVB’.  Wil je graag een indicatie voor de maandelijkse vaste bijdrage?  Klik dan hier      
  • Je kunt ons ook machtigen door  maandelijks een vaste bijdrage automatisch van je rekening af te laten schrijven. Klik hier voor het formulier met machtiging en stuur deze naar het VEZ Secretariaat.
  • Wilt u maximaal gebruik maken van de mogelijkheden voor belastingaftrek? Als u minimaal 5 jaar lang jaarlijks een vaste en gelijkmatige gift aan de VEZ doet op basis van een schriftelijke overeenkomst (een akte bij de notaris is dus niet meer nodig), dan gelden niet de drempel van 1% en het maximum van 10% van uw onzuiver inkomen. En de jaarlijkse gift mag u spreiden over het jaar per maand.
    Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken,  klik dan hier voor het formulier ‘periodieke gift in geld’ en stuur beide exemplaren (schenker én ontvanger)  ingevuld en ondertekend  op naar het VEZ Secretariaat. Lees de toelichting op het formulier goed voor het invullen.

  • Steun het bouwfonds voor het VEZ Centrum door een gift over te maken op IBAN-nummer NL72 RABO 0160 7315 42  t.n.v. Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle o.v.v. Bouwfonds.

  • Sponsor een VEZ-zendeling. Voor meer informatie over VEZ zendelingen en hoe je een zendeling financieel kunt ondersteunen, stuur een email naar zendingsteam@vezwolle.nl

Givt
In de weekenddiensten kun je geven aan de collecte. Dit kan met contant geld, maar ook door middel van de Givt-app. Met deze app op je smartphone kun je gemakkelijk geven, zonder dat je contant geld nodig hebt. Download de app, installeer het op je smartphone en geef vanaf komend weekend met je telefoon. 

De VEZ is een erkende ANBI. Giften aan de VEZ zijn aftrekbaar voor de belasting.