Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Enquête Nieuwe zaterdagavonddiensten

'Zo kan het niet langer!'


Klik hier voor de enquête

Dit hebben we als leidersteam tegen elkaar gezegd met het oog op de overvolle zondagse diensten, het uitpuilende kinderwerk en het overbelaste vrijwilligersapparaat. Er moet iets gebeuren om een betere balans in de bezetting van de weekenddiensten te krijgen - en ruimte te creëren voor nieuwe mensen die God de komende maanden en jaren op ons pad zal brengen.

Over een jaar of 2,5 zullen we - als alles goed gaat en God het zo leidt - samen komen in de nieuwe kerkzaal van de VEZ, in de huidige WRZV-hallen. De nieuwe zaal zal qua capaciteit fors groter zijn dan de huidige zaal, en we hebben dan niet meer te maken met tijdtechnische restricties vanuit huurcontracten, waardoor we zowel op zaterdag als zondag zoveel diensten kunnen organiseren als we willen.

Maar zover is het nog niet.

We staan voor een overbruggingsperiode.

En een ding staat daarbij voor ons als een paal boven water: het mag niet zo zijn dat er in die tussenliggende jaren niemand meer bij de VEZ kan instromen, simpelweg omdat de diensten vol zitten.

Op de gemeente-avond in november hebben we daarom een denkrichting gepresenteerd waarbij we uitgingen van drie identieke diensten van 60 minuten op de zondagochtend. Vanuit de gemeente-avond kwamen met name twee geluiden terug: ten eerste leeft er de zorg dat we met een dienst van 60 minuten teveel van onze eigen VEZ-cultuur in de diensten zullen moeten inleveren. En ten tweede kwam keer op keer de zaterdagavonddienst terug: hebben we er wel voldoende aan gedaan om die dienst tot een succes te maken?

We zijn daarom teruggegaan naar de tekentafel en komen nu met een nieuw voorstel: een zaterdagavonddienst, ingericht voor alle leeftijden, met de mogelijkheid tot het nuttigen van een maaltijd vooraf. Om dit te laten slagen en de zondagochtend daadwerkelijk te verlichten wordt per zaterdag 1/3 van de gemeente, ingedeeld naar regio, in de zaterdagavonddienst verwacht. De vierde zaterdagavond van de maand is er de Glow-dienst.

In het kort gaat het dus om het volgende:

  • Elke VEZ'er gaat in ieder geval een keer per maand naar de zaterdagavonddienst, op de avond dat zijn/haar regio aan de beurt is.
  • Deze dienst is ingericht voor alle leeftijden, dus de kinderen zijn van harte welkom in de dienst.
  • Voorafgaand aan de dienst is er de mogelijkheid tot het nuttigen van een maaltijd.


Op deze manier verlichten we de druk op zowel het kinderwerk als de zaalcapaciteit op de zondagmorgen. Daarnaast geven we gehoor aan een door velen langgekoesterde wens om 'community-building' te faciliteren: eenmaal per maand kun je connecten en eten met de mensen uit jouw wijk/regio. Bovendien kan iedereen eenmaal per maand een dienst met zijn/haar kinderen bijwonen, wat voor de geestelijke verbondenheid ook van belang is.

In deze enquête willen we dit voorstel graag toetsen op verschillende onderdelen. Omdat dit een ingrijpende beslissing is, met gevolgen voor de hele gemeente, willen we jullie dringend vragen allemaal (1 per huishouden) deel te nemen aan deze enquête, zodat we een zo representatief mogelijk beeld krijgen.

Klik hier voor de enquête.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Namens het leidersteam van de VEZ
Henk Stoorvogel