Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Registreren

Voel jij je thuis in de VEZ? Is het jouw geestelijk thuis en wil je er betrokken bij raken? Laat je dan registreren. Registratie betekent het volgende:
  • Je wordt na registratie gekoppeld aan een huiskring. Contact met een huiskring is belangrijk omdat het juist binnen de huiskringen is dat diepere relaties kunnen groeien en leden zorg kunnen dragen voor elkaar. 
  • Na registratie kun je jouw gaven en talenten inzetten in de verschillende bedieningen en activiteiten van de gemeente. We zijn een grote gemeente met veel taken. We gaan er van uit dat ieder die zich registreert ook een taak oppakt om zo de vele activiteiten mogelijk te maken. Informeer bij TOPpunt naar een passen taak voor u!
  • Tenslotte vragen wij je de VEZ financieel te ondersteunen door middel van een vaste vrijwillige bijdrage (lees hier meer over geven). Wij verwachten dat elke geregistreerde de VEZ (naar draagkracht) financieel ondersteunt.
Na registratie kun je via het communicatieplatvorm mijnkerk.vezwolle.nl op de hoogte worden gehouden van beleid en ontwikkelingen in de VEZ.

De VEZ kent geen formeel lidmaatschap, enkel registratie. Bij registratie geef je aan dat je de missie, visie, waarden, geloofsbasis en identiteit van de VEZ respecteert. Je zegt daarmee ook dat je de geestelijke leiding van het leidersteam (Raad van Opzieners en Pastorteam) en de oudsten aanvaardt. 

Registreren  bij de VEZ  kan door middel van het registratieformulier:
[[]]
{"label":"Volwassenen"}
[]
[{"level":"2"}]
{"label":"Volwassenen (vanaf 18 jaar)"}
[]

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

[{"show_group_475":"","show_group_474":"","show_group_473":"","default_option":"473","mandatory":"true","other_option":""}]
{"label":"Geslacht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
{"473":"Man","474":"Vrouw"}
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Voorletters","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"prefix":"","infix":"true","mandatory":"1"}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"use_dropdowns":"true","has_placeholder":"","default_value":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Geboortedatum","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"show_group_914":"","default_option":"914","mandatory":"true","other_option":"","show_group_915":"24","show_group_916":"","source_type":""}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"In het bezit van een \u2018Verklaring Omtrent Gedrag\u2019 (VOG)?"}
{"914":"Nee","915":"Ja"}
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","use_dropdowns":"true","source_type":""}]
{"label":"Datum afgifte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"text":"Gedoopt op grond van je getuigenis\/volwassendoop?"}
[]

Gedoopt op grond van je getuigenis/volwassendoop?

[{"show_group_483":"8","show_group_482":"","default_option":"482","other_option":"","mandatory":"true","show_group_484":""}]
{"label":"Gedoopt","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
{"482":"Nee","483":"Ja"}
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","use_dropdowns":"true"}]
{"label":"Doopjaar","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Doopgemeente"}
[]
[{"show_group_478":"","show_group_477":"15","show_group_476":"","default_option":"476","mandatory":"true","other_option":""}]
{"label":"Getrouwd","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
{"476":"Nee","477":"Ja"}
[{"other_option":"","mandatory":"true","default_option":"500","show_group_500":"","show_group_501":"5","show_group_502":""}]
{"label":"Registreer partner?","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
{"500":"Nee","501":"Ja"}
[{"level":"2"}]
{"label":"Gegevens partner"}
[]

Gegevens partner

[{"show_group_481":"","show_group_480":"","show_group_479":"","default_option":"479","mandatory":"true","other_option":""}]
{"label":"Geslacht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
{"479":"Man","480":"Vrouw"}
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Voorletters","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"prefix":"","infix":"true","mandatory":"1"}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"use_dropdowns":"true","has_placeholder":"","default_value":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Geboortedatum","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[[]]
{"text":"Gedoopt op grond van je getuigenis\/geloofsdoop?"}
[]

Gedoopt op grond van je getuigenis/geloofsdoop?

[{"other_option":"","mandatory":"true","default_option":"485","show_group_485":"","show_group_486":"9","show_group_487":""}]
{"label":"Gedoopt","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
{"485":"Nee","486":"Ja"}
[{"mandatory":"","has_placeholder":"","default_value":"","use_dropdowns":"true"}]
{"label":"Doopjaar","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Doopgemeente","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"level":"2"}]
{"label":"Adresgegevens"}
[]

Adresgegevens

[{"has_placeholder":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[[]]
{"label":"Kinderen"}
[]