Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

VEZ Centrum na opdraag- en doopdiensten

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om  het  VEZ Centrum te gebruiken voor het ontvangst van familie en vrienden  na  het opdragen van een kindje of  na een doopdienst. Dit geldt voor ouders van kinderen die worden opgedragen en voor dopelingen. De voorwaarden hiervoor zijn:

Criteria voor reservering/gebruik van een ruimte in het VEZcentrum. 
  • De aanvrager is klein behuisd  (in of buiten Zwolle)
  • De aanvrager is woonachtig buiten Zwolle waardoor familie van ver  extra moet reizen. 
Gebruikersvoorwaarden specifiek.
  • De aanvraag voor reservering  moet  minimaal een week van tevoren   binnen zijn
  • Max 40-50 personen 
  • Gebruik ruimte alleen mogelijk op zondag na de 3e dienst 13.00- 15.00 uur.  (Op zaterdagavond en op zondag na de dienst van  9.30 uur is reservering niet mogelijk)
  • Het VEZcentrum biedt geen mogelijkheden tot zetten of gebruik van koffie en thee en andere  benodigdheden, dus dien je dat zelf kant en klaar mee te nemen.
  • Bij aanvang  meldt de aanvrager zich bij de beheerder in de centrale hal die verwijst je naar de gereserveerde ruimte.
  • Ruimte weer in originele opstelling/staat achterlaten bij vertrek (zie ook de algemene huis/gebruikers regels).
  • De beheerder komt rond 22.00 uur/15.00 uur langs de ruimtes om het te controleren en af te sluiten. Je bent  als aanvrager  eindverantwoordelijk, dus wacht totdat de beheerder is langs geweest.
[{"level":"1"}]
{"label":"Reserveren VEZcentrum na opdraag- of doopdienst"}
[]

Reserveren VEZcentrum na opdraag- of doopdienst

[{"mandatory":"1","infix":"1","prefix":""}]
{"error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht.","sir":"Dhr.","lastname":"Achternaam","infix":"Tussenv.","family":"Fam.","label":"Naam","firstname":"Voornaam","madam":"Mevr."}
[]
[{"source_type":"","mandatory":"true","has_placeholder":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"error_unique":"Deze waarde is al bezet.","label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"source_type":"","use_dropdowns":"","has_placeholder":"","default_value":"","mandatory":"true"}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Gewenste datum"}
[]
[{"unique":"","validation":"phone","has_placeholder":"","mandatory":"true","default_value":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Telefoonnummer"}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true","source_type":""}]
{"label":"geschat aantal personen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Opmerkingen"}
[]
[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]