Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Waar komen we vandaan?

Ontstaan van de VEZ

De Vrije Evangelisatie (VE) is voor de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Al in 1933 hield de VE samenkomsten in een gebouw aan de Jufferenwal in Zwolle. Zo werd in dat jaar een extra samenkomst gehouden die werd gewijd aan het joodse vluchtelingenvraagstuk. De collecte van deze avond werd bestemd voor de slachtoffers van de Jodenvervolging en afgedragen aan het Joodse Hulpcomité. Hieruit blijkt ook de historische verbondenheid van de VE met het volk Israël, dat tot op de dag van vandaag is gebleven (zie Identiteit VEZ).
 

Al in 1933 hield de Vrije Evangelisatie samenkomsten

Oorspronkelijk was de VE min of meer een opvang voor degenen die de traditionele kerken hadden verlaten. Door de jaren heen groeide de VE uit tot een gemeenschap van christenen, die bestond uit een vaste kern van gelovigen. Zij hadden op grond van de Bijbel de visie om de Zwolse gemeente verder te laten groeien. Maar de enorme groei die door de jaren heen volgde, heeft hen wellicht ook verbaasd doen staan.
 
De eerste vooroorlogse samenkomsten vonden plaats aan de Jufferenwal. Doordat er steeds meer gemeenteleden bijkwamen, is de gemeente verhuisd naar de bovenzaal van het Bastion. Al snel werd deze zaal te klein en verhuisde men naar de benedenzaal. Ook deze zaal kon de enthousiaste jonge gemeente niet herbergen. Met de huur van 'De Dageraad' aan de Molenweg in de wijk Assendorp in Zwolle werd een oplossing gevonden. Uiteindelijk heeft de VE in 1982 dit gebouw, na een grondige opknapbeurt, gekocht. De naam van de gemeente werd in dezelfde periode gewijzigd in stichting Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ), de naam die de gemeente tot op de dag van vandaag draagt.

Groei van de VEZ

 De VEZ bleef nieuwe mensen aantrekken. Vanaf 1986 hield de VEZ de ochtenddiensten daarom gehouden in een zaal van de Nieuwe Buitensociëteit. Maar al snel bleek ook deze bioscoopzaal het grote aantal bezoekers niet meer aan te kunnen. En wederom verhuisde de gemeente naar een nieuwe plek in Zwolle, de WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat, waar sinds 1994 de zondagse samenkomsten gehouden worden. Vanwege de aanhoudende groei van het bezoekersaantal is de VEZ in 2006 begonnen met 2 identieke diensten op zondagmorgen. Momenteel bezoeken meer dan 3.500 mensen één van beide diensten en daarnaast gaan er meer dan 600 kinderen naar de gelijktijdig gehouden kindersamenkomsten in het naastgelegen Deltion-gebouw. Nog steeds is de groei er niet uit. Het nieuwe gebouw zal ruimte bieden voor veel nieuwe activiteiten.
 
In 2004 trad de eerste betaalde kracht in dienst van de VEZ en in de jaren daarna groeide het aantal medewerkers verder tot 9 betaalde krachten.  

Ook het aantal activiteiten van de VEZ is enorm gegroeid. In 2005 startte het VEZ-Leerhuis, met een breed aanbod in cursussen over uiteenlopende thema’s. Elk semester van 7 lesavonden trekt het Leerhuis gemiddeld zo´n 300 deelnemers.

Vechtstroom gemeente Dalfsen

In 1996 ontstond de behoefte aan een 'dochtergemeente' in Dalfsen, de Vrije Evangelisatie Dalfsen (VED) met dezelfde geloofsbasis en identiteit als die van de VEZ. Drie jaar later hield de VED  de eerste zondagmorgendienst. Momenteel  zijn er wekelijks zo'n 80 à 100 bezoekers.  Vanaf september 2011 is de VED zelfstandig geworden  en verder gegaan onder  de nieuwe naam Vechtstroom Gemeente Dalfsen.