Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Onze identiteit

Geloofsbasis

Samen met andere christenen geloven wij in de drie-enige God, bestaande uit de Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals de vroegchristelijke geloofsbelijdenissen hiervan getuigenis afleggen.

Wij belijden dit met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Samen met andere evangelische christenen bevestigen wij deze belijdenis met de woorden van de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie in Nederland. Deze geloofsbelijdenis en beginselverklaring vormen samen de basis voor eenheid en samenwerking met christenen uit verschillende kerkelijke stromingen.

Kerkelijke identiteit

Het karakter en de kleur van onze gemeente bepalen de kerkelijke identiteit van de VEZ. Wij hebben de overtuiging dat de Bijbel ons nog andere belangrijke geloofspunten aanreikt naast dat wat omschreven is in de geloofsbasis. Het gaat dan om secundaire geloofspunten, zoals onder andere doop en avondmaal, geestesgaven, Israël en de gemeente, de eredienst, toekomstverwachting, etc. Onze visie en standpunten over deze geloofspunten zijn uitgewerkt en omschreven in de Identiteit van de VEZ.

Wij zijn ons ervan bewust dat niet alle christenen hier gelijk over denken. Maar als plaatselijke gemeente willen wij onze kerkelijke identiteit belijden en uitdragen omdat dit noodzakelijk is voor de goede orde van ons gemeenteleven.