Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Onze missie, visie & waarden

Onze Missie

De missie van de VEZ is een krachtige gemeente van Jezus Christus te zijn, die zich sterk richt op zowel het bereiken van mensen die God nog niet kennen alsook op geloofsgroei. Wij leggen daarom de nadruk op de volgende pijlers:

Evangelisatie en zending gericht op redding en bekering

Een warme & open gemeenschap

Bijbels onderwijs toegespitst op dienstbaarheid en persoonlijke toerusting

Muziek & aanbidding tot eer van God

Onze Visie

Als VEZ willen wij God en de naaste dienen. Vanuit dat verlangen richten we ons op mensen die Jezus Christus nog niet kennen, zowel in Zwolle en omgeving als ook wereldwijd. Daarnaast heeft zorgdragen voor onze medemens, zowel binnen als buiten de gemeente, een belangrijke plaats in onze visie gekregen. Ook de zorg voor kinderen is voor ons van groot belang. Wij beschouwen evangelisatie en geloofsopbouw als gelijkwaardig.

We willen een sterke, warme, open en gastvrije gemeenschap zijn met veel liefde, onderlinge verbondenheid en harmonie.

Daardoor zullen mensen steeds meer in beweging komen, niet uit plicht, maar uit authentiek enthousiasme. Ze dienen God met vreugde en op ontspannen wijze en nemen anderen mee. Iedereen doet wat goed bij hem of haar past, op basis van geestelijke en natuurlijke gaven en persoonlijke belangstelling. Er gaat aantrekkingskracht uit van de gemeente. De gemeente groeit niet door niet alleen vanuit de centrale gemeenteactiviteiten, maar juist door veel mensen die vol van de Geest op diverse manieren anderen aantrekken.

Ook heeft de VEZ visie voor ‘sterke christenen’.  Daarom zet de VEZ in op het helpen groeien van mensen in geloof en discipelschap en op de inzet van gemeenteleden in het functioneren van de gemeente.

De VEZ heeft als visie een grote plaatselijke gemeente te zijn, met centrale zondagse samenkomsten in Zwolle. Naast de centrale zondagse samenkomsten komen wij door de week samen in huiskringen, waarin sterk de nadruk ligt op onderling contact, verbondenheid en zorg voor elkaar. Binnen de gemeente is veel plaats voor zang en muziek, aanbidding, Bijbelse verkondiging en Bijbels onderwijs.

We zijn sterk naar buiten gericht, in de eigen omgeving en in het buitenland.
De hele gemeente kan meewerken om de missie en visie van de VEZ handen en voeten te geven. Dit alles zoals God ons heeft opgedragen in Zijn Woord:

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." Matth. 28:19-20 (NBV)

Onze Waarden

Waarde: Vaststaande beginselen

Als VEZ hanteren wij een aantal vaststaande beginselen die deel uitmaken van onze missie en visie, identiteit en karakter:

 • we doen alles tot eer van God
 • we doen alles met toewijding
 • de Bijbel staat centraal
 • wij laten ons leiden door de Geest
 • onze persoonlijke relatie met God is cruciaal
 • we besteden veel tijd aan gebed
 • we doen alles in liefde
 • we hebben een zuivere levenswijze

Waarde: Eigen karakter

De VEZ heeft een eigen karakter, afgestemd op dat wat de Bijbel ons leert over christelijk leven. Dit karakter wordt uitgedrukt in een aantal waarden die wij belangrijk vinden. Gebaseerd op die waarden hanteert de VEZ de volgende principes:

 • wij zijn trouw aan Gods woord, van daaruit onderwijzen en respecteren wij Zijn leefregels
 • wij zijn uitnodigend en hebben een vriendelijke uitstraling
 • wij accepteren elkaar zoals Christus ons geaccepteerd heeft
 • wij maken zaken bespreekbaar
 • wij tonen interesse en medeleven
 • wij nemen onze plaats in binnen de gemeente, vervullen onze taak naar behoren en accepteren de ander zoals hij of zij is
 • wij helpen elkaar in alle opzichten, waarbij wij de ander liefhebben als onszelf
 • wij stimuleren en motiveren elkaar om gaven te ontdekken en te ontwikkelen
 • wij geven het beste van onszelf
 • wij maken afspraken en komen ze na