Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Vacature Pastor algemene zaken/algemeen manager

Samen Jezus volgen, eren en bekend maken. Dat is het mission statement van de VEZ, een evangelische kerk in Zwolle waar meer dan 5000 mensen hun geestelijk thuis vinden. Een voluit missionaire kerk met impact op het leven van jong tot oud, een plek waar men Jezus kan ontmoeten en kan groeien in de kennis van Hem. Een kerk, gevestigd op een centrale locatie in Zwolle – de VEZ Campus -, die tot in de wijde omgeving van Zwolle een positieve invloed wil uitoefenen op de samenleving. Dat zijn de kernelementen van de visie VEZ 2030, die de komende jaren geïmplementeerd wordt. De VEZ wordt bestuurd op basis van geestelijk leiderschap en het principe van meervoudig leiderschap. De dagelijkse leiding van de gemeente ligt in handen van een pastorteam, dat momenteel bestaat uit 5 pastors. Zij geven vorm en inhoud aan beleid, visie en strategie en geven sturing aan uitvoering ervan. De pastors leggen individueel en als team verantwoording af aan de Raad van Opzieners, waarmee ze samen het leidersteam van de gemeente vormen. Naast het voorzitterschap van het pastorteam fungeert de pastor algemene zaken (algemeen manager) als linking pin tussen pastorteam en Raad van Opzieners, vooral met betrekking tot bedrijfsmatige en bestuurlijke zaken.
Omdat de huidige pastor medio 2019 stopt vanwege pensioen zoeken wij een ervaren en gemotiveerde man of vrouw als
 

Pastor algemene zaken/
algemeen manager 

Voor 32 uren per week
 

De functie

Samen met jouw collega-pastors en de Raad van Opzieners geef je mee leiding aan de gemeente. Binnen het pastorteam ben jij verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, bedrijfsvoering, HRM, organisatie, ICT, communicatie, huisvesting/ beheer & exploitatie van gebouwen en veiligheid.
Je ontwikkelt beleid op genoemde aandachtsgebieden in nauw overleg met betrokken stafhoofden en bewaakt de implementatie en uitvoering ervan.
Je bewaakt en stuurt als procesmanager de strategische en algemene beleidsprocessen binnen de gemeente, de implementatie van de visie VEZ 2030 en de realisatie van de doelen in meerjarenbeleidsplan en jaarplan.
Je geeft leiding aan hoofden stafafdeling en leidt de vergaderingen van pastorteam en coördinatieteam, waarin alle bedieningenclusters en stafafdelingen vertegenwoordigd zijn.
Je neemt als adviseur deel aan de bestuursvergaderingen van de Raad van Opzieners en doet de agendavoorbereiding hiervoor.
Je draagt bij aan een effectieve samenwerking binnen het pastorteam en coördinatieteam en met de Raad van Opzieners.
Je draagt zorg voor een gemotiveerde en effectief werkende organisatie met betaalde en veel vrijwillige medewerkers, die voldoet aan de principes van good governance.
Je vertegenwoordigt de VEZ in (interkerkelijke) samenwerkingsverbanden/overleggen en organisaties waarin de VEZ deelneemt, je onderhoudt relaties met externe stakeholders en overheidsinstanties. Kortom, je fungeert als 'directeur' van de VEZ-organisatie met de bijbehorende procuratiebevoegdheden.
 
Voor ons ben jij de ideale kandidaat – man of vrouw – als jij je herkent in het volgende profiel.
Vanuit geestelijk leiderschap wil je mee bouwen aan een vitale gemeente.
Je bent een teamplayer en een verbinder, je kunt goed samenwerken en mensen motiveren.
Strategisch denken en complexiteit beheersen is jou op het lijf geschreven.
Je weet creativiteit en innovatie te organiseren en geeft prioriteit aan het ontwikkelen van medewerkers.
Jouw communicatieve vaardigheden staan buiten kijf en je kunt bogen op een flinke dosis implementatiekracht.
Je hebt een WO werk- en denkniveau en een (master)opleiding gevolgd in management, bedrijfskunde of gelijkwaardig.
Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring in een managementfunctie.
Je hebt een sterke affiniteit met kerk en theologie en voelt je sterk verbonden met de evangelische beweging.
Ervaring in kerkenwerk en/of een vrijwilligersorganisatie is een pré.
Vanzelfsprekend ben je overtuigd christen met hart voor de kerk en onderschrijf je van harte de missie, visie, waarden en identiteit van de VEZ.
Je bent actief betrokken en geregistreerd bij de VEZ of bereid dat te worden.
 

Ons aanbod

We bieden een dienstverband van gemiddeld 32 uren per week (0,84 Fte), in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
Naast een leuke werksfeer in een dynamische gemeente, bieden wij een goed arbeidsvoorwaardenpakket en een bij deze functie passend salaris dat afhankelijk is van leeftijd, opleiding en werkervaring.
 

Meer informatie?

Je kunt bellen met Wim Keijl (Raad van Opzieners) op 06-53449750 of met Jaap van de Poll (Pastor algemene zaken) op 06-12056955.
 

Solliciteren

De  reageertermijn is verstreken.