Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

VEZ Organisatie

VEZ Leidersteam

Het leidersteam van de VEZ bestaat uit de Raad van Opzieners en het Pastorteam.

Raad van Opzieners      

 • Bert van der Stouwe, voorzitter
 • Adri Geeve, secretaris
 • Wim Keijl, penningmeester
 • Vincent Goedhart, lid 
 • Han Wendt, lid

Pastorteam

  Arjan Dam, pastor algemene zaken 
  P&O, financiën, communicatie, facilitair/huisvesting,  
  missionair, office management, integrale veiligheid
  Henk Stoorvogel, pastor gemeenteontwikkeling
  diensten & events, creatieve gemeenteontwikkeling,  
  prediking

 


  Auke van Slooten, pastor gemeentezorg
  gemeentezorg-herderlijk, pastoraat, herstelprogramma’s,
  prediking

 


  René Swieringa, pastor gemeentezorg
  gemeentezorg-bestuurlijk, ontwikkeling huiskringen,
  onderwijs & training

 

  Olaf ten Napel, pastor Jongeren en Kinderen
  Ontwikkeling activiteiten en geloofsgroei
  jongerengroepen, VEZ kinderwerk, prediking


 

  Patrick Nullens, pastor theologie & onderwijs
  onderwijs & training / Leerhuis, leiderschapsontwikkeling,    
  prediking


Hoe het leidersteam functioneert

De VEZ wordt naar Bijbels model bestuurd op basis van geestelijk leiderschap en de gaven en bedieningen die God aan de gemeente heeft gegeven. Daarbij is meervoudig leiderschap een belangrijk principe dat wij hanteren. Wij benadrukken het dienend leiderschap en onderschrijven de gedragscode voor leidinggevenden van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden

De VEZ is een onafhankelijk kerkgenootschap en heeft de rechtsvorm van een stichting. De Raad van Opzieners (RvO) vormt in juridische zin tevens het bestuur van de stichting VEZ en is daarmee het hoogste besturend orgaan in de gemeente.  De RvO functioneert als een toezichthoudend bestuur. De opzieners hebben een antennefunctie om te signaleren wat er speelt in de gemeente. Zij zien er op toe dat de gemeente handelt in lijn met het beleid en de theologische identiteit van de VEZ, zodat de gemeente blijft wandelen in de bestemming die God voor de VEZ heeft.

Het Pastorteam (PT) heeft de dagelijkse leiding over de gemeente en legt daarover verantwoording af aan de RvO, zowel collectief als individueel. De pastors geven op hun beurt weer leiding aan de clustercoördinatoren en stafhoofden.  
RvO en PT trekken gezamenlijk op als leidersteam en de partners zijn er ook bij betrokken. 
 

Coördinatieteam

 • Arjan Dam, pastorteam / voorzitter
 • René Swieringa, pastorteam / gemeentezorg
 • Henk Stoorvogel, pastorteam / diensten & events
 • Olaf ten Napel, pastorteam / jongeren & kinderen
 • Patrick Nullens, pastorteam / onderwijs & theologie
 • Hans Kleijer, communicatie
 • Wilma Zegeling, secretariaat
 • Gwenda Visscher, kinderwerk
 • Marc de Bruijne, onderwijs & training
 • Pieter-Jan Bouw, missionair
 • Jacco de Laat, diensten & events
 • Henri Sluiter, facilitair 
 • Henk van Dieren, financiën 

Staf

 • Wilma Zegeling, office manager VEZ-bureau / management assistent
 • Hans Kleijer, hoofd communicatie
 • Henk van Dieren, hoofd financiën en bedrijfsvoering
 • Harry Wilbrink, facilitair beheerder VEZ Centrum
Alle bedieningen en activiteiten in de VEZ worden aangestuurd door cluster coördinatoren en stafhoofden. De pastors, een aantal coördinatoren en stafhoofden zijn in betaalde dienst van de VEZ aangesteld (waarvan de meesten parttime).

In het Coördinatieteam (CT) zijn alle clusters vertegenwoordigd. Het CT stemt de activiteiten in de VEZ op elkaar af en bespreekt clusteroverstijgende zaken. Het CT vergadert maandelijks.