Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Veilige Kerk & Vertrouwenspersonen

Veilige kerk

De VEZ wil een veilige kerk zijn. Een kerk waar grenzen gerespecteerd worden en grensoverschrijdend gedrag rondom machtsmisbruik op geestelijk, seksueel en financieel gebied voorkomen wordt. Daarom is de VEZ deelnemer van de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM) en onderschrijven leidinggevenden binnen de VEZ de SEM-gedragscode. Als deelnemer maken wij gebruik van het Meld- en Advies Punt (MAP) van de SEM voor misbruik door leidinggevenden. Zie de website www.wijzijnsem.nl.
 

Vertrouwenspersonen

Binnen de VEZ is een aantal Interne Vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld die je kunt benaderen als je geconfronteerd wordt met machtsmisbruik op geestelijk, seksueel en financieel gebied in de VEZ. Deze vertrouwenspersonen staan open voor jouw verhaal en helpen je verder. De interne vertrouwenspersonen zijn aangesteld door de Raad van Opzieners en opereren onafhankelijk van de gemeenteleiding. Als team worden ze gecoacht door een deskundige van de SEM.

Je kunt de interne vertrouwenspersonen benaderen door een e-mail te sturen aan vertrouwenspersoon@vezwolle.nl. Zij zullen dan in actie komen.