Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Veilige Kerk & Vertrouwenspersonen

Veilige kerk

De VEZ wil een veilige kerk zijn. Een kerk waar grenzen gerespecteerd worden en grensoverschrijdend gedrag op gebied van misbruik, manipulatie of ongewenst gedrag voorkomen wordt.

Daarom is de VEZ deelnemer van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) en onderschrijven leidinggevenden binnen de VEZ de SGL-gedragscode. Als deelnemer van SGL maken wij gebruik van de SGL-klachtenregeling en het SGL-meldpunt voor misbruik door leidinggevenden. Zie de website www.sgl-platform.nl.


Vertrouwenspersonen

Binnen de VEZ is een aantal Interne Vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld die je kunt benaderen als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag of een vorm van misbruik  in de VEZ. Deze vertrouwenspersonen staan open voor jouw verhaal en kunnen je adviseren hoe hier mee om te gaan. De interne vertrouwenspersonen zijn voor een periode van 5 jaar aangesteld door de Raad van Opzieners, maar opereren onafhankelijk van de gemeenteleiding en als team worden ze gecoacht door een deskundige van de SGL. Je kunt de interne vertrouwenspersonen benaderen door een e-mail te sturen aan vertrouwenspersoon@vezwolle.nl.