Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Bijzondere Mensen Dienst

Bijzondere mensen dienst

Alle mensen zijn anders, maar iedereen mag er zijn. Die bijbelse boodschap geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis. Maar de ‘gewone’ diensten zijn voor hen vaak te lang, te ingewikkeld, leveren te veel prikkels op. Daarom is de VEZ in 2017 gestart met de bijzondere mensen dienst. Een dienst die is ingericht op de behoefte van mensen met een verstandelijke beperking, éénmaal in de maand op zaterdagavond waar iedereen welkom is.   

Voor wie?

De bijzondere mensen dienst is een dienst die speciaal is ingericht voor kinderen, tieners en volwassenen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsstoornis. De dienst is voor iedereen toegankelijk, of je nu wel of niet verbonden bent aan de VEZ. Ook ouders, broers, zussen, begeleiders zijn welkom.
 

Wanneer, waar, wanneer en hoe laat?

Elke 3e zaterdag van de maand komen we samen.  Voor het seizoen 2019-2020 zal dat zijn op de volgende zaterdagen met de volgende thema's: 

19 oktober: Izak: Abraham krijgt de opdracht om Izak te offeren
16 november: Jacob en Ezau 
21 december: Kerst Jozef en Maria, geboorte van Jezus 
18 januari: Jozef en z’n broers  
15 februari: 12 jarige Jezus in de tempel 
21 maart: de verlamde in Bethesda (man zonder familie: ‘ ik heb niemand’) incl Avondmaal 
18 april: Opwekking van Lazarus, broer van Maria en Martha 
16 mei: Hemelvaart en Pinksteren: Jezus laat ons niet alleen achter als ‘wezen’ 
20 juni: Kerk na Pinksteren; we zijn allemaal broers en zussen

Locatie: Aula VEZ Centrum, Rieteweg 12 in Zwolle.
Tijd: De dienst begint om 18.50 uur en is om 20.00 uur afgelopen. Dat is hetzelfde tijdstip als de zaterdagavond dienst, mocht je begeleiders daar gebruik van willen maken.

 
Structuur en begeleiding

Tijdens de dienst is er structuur, duidelijkheid, rust en gezelligheid. We werken met kleine groepjes die begeleid worden door vrijwilligers. Daarom is het prettig als deelnemers zijn aangemeld zodat we goed bij hen kunnen aansluiten en er voldoende begeleiding is. Aanmelden kan door een mail te sturen naar het mailadres hieronder.

Mocht uw kind/cliënt extra of bijzondere ondersteuning nodig hebben dan is het wenselijk dat u een keer meekomt om te zien of vrijwilligers in staat zijn de begeleiding over te nemen. Daarnaast bent u als ouder of begeleider natuurlijk van harte welkom om eerst een keer te komen kijken of de dienst geschikt is voor uw kind/cliënt. Wilt u er altijd zelf bij zijn voor de begeleiding dan kan dat natuurlijk ook.
 

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u mailen naar   bijzonderemensendienst@vezwolle.nl .