Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Senioren VEZ

Algemene informatie

De senioren vormen binnen de VEZ een belangrijke groep. Zij hebben de Gemeente zien groeien van een kleine groep tot de enorme aantallen die nu de diensten bezoeken. Zij hebben heel wat ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij en bij de VEZ meegemaakt. Mede door hun inzet hebben wij dan ook onze gemeentegroei te danken.
Velen van hen zijn al niet meer in ons midden. Voor anderen komen er lichamelijke ongemakken en worden daardoor minder  mobiel, en kan het gebeuren dat  de diensten niet meer bijgewoond kunnen worden. Al deze zaken kunnen er mede oorzaak van zijn dat er een zeker isolement ontstaat.
 
Sinds 2001 zijn er binnen  de VEZ vrijwilligers die zich inzetten voor de senioren boven de 70 jaar. De vrijwilligers bezoeken de ouderen namens de VEZ voor een gesprek, een spelletje, voorlezen, wandelen, een boodschapje doen etc etc. Doel: een luisterend oor bieden en aandacht geven. Senioren kunnen zich aanmelden  om 1 x 4-6 weken een bezoek te willen van een vrijwilliger. 
Ook kan de wijkoudste een signaal opvangen en doorgeven dat een oudere de behoefte heeft aan een bezoek van een vrijwilliger. Dit wordt dan doorgegeven aan de coördinator die een vrijwilliger zoekt en probeert een goede match te maken. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om een koppeling te maken binnen de zelfde wijk /woonplaats.
Indien er pastorale gesprekken nodig zijn, dan wordt dit doorgegeven aan een oudste.
 
Naast de bezoekjes worden er seniorenmiddagen georganiseerd. De invulling van deze middagen worden samen met  de senioren gemaakt. Dit gebeurt aan het begin van een nieuw seizoen. We komen gemiddeld 1 x 2 maand bij elkaar. De middagen staan in het teken van elkaar ontmoeten. Daarnaast wordt er samen gezongen en is er regelmatig een gastspreker of iemand die iets vertelt over een bepaald thema.
 
1 x per jaar is er een gezamenlijk uitje. Dit is meestal een bootreis maar kan ook een andere invulling hebben waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. Deze dag is meestal op de laatste vrijdag in augustus of de 1e vrijdag in september. 
Andere gemeenteleden mogen ook deelnemen aan deze uitjes . 

Bloementeam

Elke oudere boven de 75 jaar krijgt namens de VEZ een bezoekje van een vrijwilliger voor zijn of haar verjaardag en wordt verrast met bloemen. 

Contact

Heb je vragen over het seniorenwerk of wil je je aanmelden  voor een activiteit, dan kun je mailen naar : ouderenwerk@vezwolle.nl