Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

0 jaar tot en met groep 2

Crèche

Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de baby’s, de Lopers en de Springers in de crèches. Vanaf 20 minuten voordat de dienst begint kunnen zij door hun ouders naar hun eigen ruimte worden gebracht. Mocht het zo zijn dat een kind een ouder nodig heeft tijdens de dienst, dan zullen wij de naam van het kind op het projectiescherm laten verschijnen. Je kunt dan als ouder naar de kinderruimte komen. Wil je zelf duidelijk de naam van je kind vermelden op wat je meegeeft?
 

Babygroep

De babygroep is voor de kleintjes van 0 tot ongeveer 1,5 jaar. Ervaren vaders en moeders passen tijdens de dienst op de baby’s. Zij geven de kinderen de verzorging die ze nodig hebben en zoals de ouders dat aangeven. Kinderen kunnen slapen in bedjes, spelen in de box of ze worden in de speelhoek gezellig bezig gehouden. Eten en drinken brengen de ouders zelf mee.
 

Lopersgroep

Als kinderen 1 jaar zijn en kunnen lopen, komen ze in de Lopersgroep. De kinderen krijgen iets te drinken en te eten en ze zingen samen liedjes in een kring. Verder is er veel tijd om samen te spelen. Er zijn 2 lokalen voor de Lopers.
 

Springersgroep

In deze groep zitten de kinderen die ruim 2 jaar zijn. De leeftijdsgrens wordt niet zo scherp gesteld; het gaat erom dat een kind zich prettig voelt in een groep.

Kinderen kunnen hier volop spelen, er is een kort programma met zingen, een verhaal uit de peuterbijbel en een verwerking. In januari mogen de kinderen die dan al 3 jaar zijn, tegelijkertijd door naar de schaapjesgroep. De datum van overplaatsing wordt door de teamleider aangegeven. Als het kind na januari 3 jaar wordt, dan blijft het tot de start van het nieuwe seizoen bij de Springers en gaat het pas in september door naar de peutergroepen.
 

Schatkids – peuters/kleuters

Kinderen van 3 jaar tot en met groep 2 van de basisschool mogen naar het programma van Schatkids – Schaapjes, Vissen en Olifanten. Vanaf 20 minuten voordat de dienst begint kunnen de kinderen naar hun eigen kinderruimte worden gebracht. Direct na de dienst worden de kinderen bij hun lokaal door de ouders opgehaald.​

De kleutergroepen hebben een 2-jarenlesplan en de peutergroepen ook. De indeling van de groepen wordt steeds gemaakt aan de hand van geboortedatum en groepsgrootte. Voor elke groep is een eigen lokaal ingericht, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Om tot een goede verdeling van de groepen te komen kunnen we de leeftijdsgrenzen per jaar aanpassen.

Het materiaal dat zij gebruiken is speciaal ontwikkeld voor kinderen van die leeftijd en verteld over Gods liefde voor de wereld. De belangrijkste boodschap die we deze kinderen willen doorgeven is dat God van hen houdt en dat ze heel speciaal zijn.

We willen in de groepen een veilige en geborgen plek creëren waar de kinderen de liefde van Christus kunnen ervaren. Daarom staat een positieve benadering van de kinderen voorop en blijven kleuters twee jaar bij elkaar in hetzelfde lokaal.