Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Activiteiten en spaarprojecten

Activiteiten

Elke zondagmorgen zijn er tijdens beide diensten speciale kinderdiensten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.  Uitleg vindt je in de andere hoofdstukken.

Voor kinderen uit groep 3-8  organiseert de VEZ  af en toe iets buiten de zondagen om.
Groep 8  neemt in hun laatste  jaar afscheid van het kinderwerk met een slotweekend. We kamperen dan bij de kerk.
Groep 5-6 krijgt om het jaar een kampweekend aangeboden.

Wanneer de VEZ een speciale activiteit organiseert, brengt zij de ouders daarvan op de hoogte via de leiding,  de website of e-mail. Wil je goed op de hoogte zijn van alles wat  VEZ kinderwerk  organiseert, zorg er dan voor dat je e-mail adres bij ons bekend is. Dit kun je sturen naar kinderwerk@vezwolle.nl
VEZ Kinderwerk heeft ook een eigen Facebook   waarin we informatie delen. Dit is een besloten groep, meld je aan als vriend van Gwenda VEZ kinderwerk.
  

Spaarprojecten

Iedere zondag mag jouw kind iets meenemen voor in onze eigen collecte. De opbrengst gaat naar een aantal zendelingen.  We verbinden ons  2 tot 3 jaar aan hetzelfde doel. Dit zijn zendelingen uit onze gemeente die in hun zendingswerk betrokkenheid hebben met kinderen. 
We bidden voor deze zendelingengezinnen en  sparen voor een speciaal door hen uitgekozen doel. Ouders krijgen via de nieuwsbrief van de teamleiders informatie over dit spaardoel. En tijdens de ouder-kind ochtend in september.
De Schatkidsgroepen sparen samen voor een gezin en groep 3 t/m 8 spaart samen voor een gezin.

 

Het formulier is uitgeschakeld of verwijderd.