Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Huis van Go(u)d geloofsopvoeding

Huis van Goud

Uit onderzoek is gebleken dat de moeder de grootste invloed heeft op het geestelijk bewustzijn van kinderen. Direct daarna volgt de vader. De kerk komt veel verder in de ranglijst voor. Dit maakt het ouderlijk huis de belangrijkste plek voor geloofsontwikkeling en toont jou als ouder dat je werk moet maken van de geloofsontwikkeling van je kinderen.
 

De moeder heeft de grootste invloed op
het geestelijk bewustzijn van het kind.


Geloof kun je niet aanleren, maar je kunt het wel voorleven en doorgeven. De ouders zijn daarvoor de belangrijkste rolmodellen. Vaders en moeders zijn apostelen en priesters voor hun kinderen, want zij zijn het die hun kinderen bekendmaken met het evangelie.

 
 ‘Luister Israël: De Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.’


De VEZ wil gezinnen hierin ondersteunen.   De VEZ doet dat onder andere door bijeenkomsten in het  Huis van Go(u)d, gericht op:
  • ONDERWIJS, OVER EEN ONDERWERP ROND GELOOFSOPVOEDING
  • INSPIRATIE, DOOR GETUIGENISSEN EN ERVARINGSDESKUNDIGEN
  • INTERACTIE, DOOR OUDERS MET ELKAAR IN GESPREK TE LATEN GAAN
  • TOERUSTING, DOOR MATERIAAL AAN TE REIKEN EN VAARDIGHEDEN TE DELEN

Toerusting 

Elk jaar nodigt de VEZ ouders van 4 verschillende leeftijdsgroepen uit om toegerust te worden in hun bediening als priester van het gezin. Je zult dus zo'n 3 tot 5 keer uitgenodigd worden in de tijd dat jouw kind opgroeit van een driejarige dreumes tot een twaalfjarige puber. Steeds behandelen we een onderwerp dat past bij de fase in zijn leven.