Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Nazorg, pastoraat en gebed

Nazorg en pastoraat

Een veilige en vertrouwde omgeving  ontwikkelen voor onze kinderen is een van onze speerpunten.
 
Om een goede relatie op te bouwen en zo veel mogelijk stabiliteit te geven is de leiding  steeds 2 jaar betrokken bij dezelfde kinderen in de kleine groepen. Zij groeien op deze manier mee en leren de kinderen zo beter kennen en de kinderen hen!
 
Tijdens het kidsVEZtival is er een nazorgteam, de ‘Kletskoppen’, die een gezellige plek creëren in de ‘Kletshoek’. Hier kunnen kinderen even ontspannen, een gesprekje aangaan of om gebed vragen. Soms is dit n.a.v. het programma, maar het is ook mogelijk dat een kind spontaan komt binnenvallen.
 
Kinderwerkers en ‘kletskoppen’ vallen onder het begrip ‘eerstelijns-zorg’.  Dit betekend dat zij geen  diepgaand pastoraat bedrijven. Zij zijn er om kinderen een steuntje in de rug te geven of een luisterend oor te bieden.  Opmerken, meeleven en doorverwijzen.
Verdergaande pastorale gesprekken zijn altijd samen met ouders na overleg met het pastorale team.
 
Natuurlijk kunnen ouders ook zelf contact met ons opnemen. Bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden horen wij graag van jullie.  Bij allergie en ziekte maar ook  kinderen die op school bijzondere, extra aandacht krijgen zullen ook bij ons wat extra’s nodig hebben. Wij overleggen dan graag met de ouders en zoeken samen naar de mogelijkheden.  Zo kunnen we samen een veilige omgeving creëren. Ouders die graag willen doorpraten over zorgen rondom hun kind, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator van het kinderwerk.
 

Gebed 

Elke week wordt er op zondagmorgen , tijdens de vroege dienst, gebeden voor de kinderen en kinderwerk door een gebedsgroep. Iedereen kan deelnemen  aan deze gebedstijd. Voor opgave kun je contact opnemen met de coördinator van de gebedsgroep via het Toppunt.
 
Daarnaast hebben we connectie met de kringen. Gemeentekringen kunnen zich aanmelden en een kindergroep adopteren om voor te bidden. Vanuit die kindergroepen reiken wij gebedspunten aan.  Zo willen we de verschillende generaties met elkaar verbinden en betrokken laten zijn op elkaar.