Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Partners

De VEZ ondersteunt niet alleen zendelingen en zendingsorganisaties in het buitenland, maar ook in Nederland. Met onderstaande missionaire organisaties en werkers werkt de VEZ samen.
 Missionaire partnerorganisaties:
 
New Hope – Jan en Alice leegstra
Evangelisatie en ontwikkelingswerk in de sloppenwijken van Nairobi, Kenia
 
Christ’s Hope – Jan en Inez Bellinga
Kinderzorg, preventie en medische zorg met betrekking tot hiv/aids in verschillende landen in Afrika 
 
Hermon Living Water Ministries – Reinald van Dijkhorst 
Gemeentestichting en ontwikkelingswerk in India

Compassion
Parel project VEZ:  kindsponsoring en ontwikkelingswerk in Noord Oeganda
http://www.compassion.nl
 
TEAR - Tegen Armoede
Ondersteuning in missionaire projecten VEZ, waar onder pilotproject VAMOS in Ecuador, 40-dagen kalender, actie Nacht Zonder Dak door jongeren en diaconale noodhulpprojecten.
 
Missionaire werkers (in Nederland):
 
Henk en Magda Courtz, vertaalwerk Suriname voor Wycliffe Bijbelvertalers
 
Wouter Vonk, stafmedewerker Navigators Studenten Vereniging Zwolle