Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Zending


De VEZ heeft een lange en rijke geschiedenis in zendingswerk. In dat zendingswerk staat de bekendmaking van het Evangelie centraal, zowel in woord als in daad. Op dit moment  zijn er zendingsechtparen actief in Latijns-Amerika, Afrika,  Azië en Europa.  Sommigen leiden voorgangers en evangelisten op, anderen verkondigen op meer directe wijze het evangelie of tonen Gods liefde door dienstbaarheid en zorg voor kwetsbare groepen mensen.

Thuis Front Commitees (TFC) staan de zendelingen praktisch bij. Zij regelen onderandere fondsenwerving,  communicatie en het mobiliseren van bidders.  De zendelingen zetten deze TFC’s zelf op. Ook is er een zendingsoudsten-echtpaar dat de zendelingen pastoraal ondersteunt.

In de gemeente is het zendingsteam het aanspreekpunt voor zending. Het zendingsteam is verantwoordelijk  voor het zendingsbeleid,  het informeren van geïnteresseerden en  het begeleiden van kandidaatzendelingen. Zendelingen werken zoveel mogelijk via erkende zendingsorganisaties. Het zendingsteam onderhoudt ook contact met zendelingen en TFC’s.

Via het zendingswerk wil de gemeente een bijdrage leveren aan de grote opdracht, namelijk dat het Evangelie verkondigd wordt aan alle volken (Mattheus 24:14). Hierbij vormt het bereiken van nog onbereikte volkeren een prioriteit. Ook is het belangrijk dat het zendingswerk aansluit bij lokale noden.
 

Zendelingen van de VEZ:

Michiel en Ismilinda Epema

Evangelisatiewerk onder de financieel en geestelijk arme Braziliaanse bevolking. Ze leiden gemeentestichting in het dorp Pau Pombo (evangelisatie en discipelschap) en dienen op praktisch gebied. Daarnaast begeleiden ze enkele studenten en medewerkers op de basis. Michiel maakt deel uit van het leiderschapsteam van de basis.

Meer informatie? Kijk op Facebook of de website van de organisatie.

Contactpersoon: Robert en Nancy Wolting
Email: robertennancywolting@t-mobilethuis.nl

Steunen?

Fam. Epema
NL38 RABO 0326 5210 62
t.n.v. Jeugd met een Opdracht
o.v.v. 2284 project Pau Pombo
Giften zijn fiscaal aftrekbaar door ANBI certificatie

Dario en Ruth Munoz-Assenberg

Werkzaam in de zending sinds 2002, voor meer info: neem contact op het Thuisfrontcomite.
Email: tfcdarioruth@gmail.com

Steunen?

Neem contact op met TFT voor uw giften
Giften zijn fiscaal aftrekbaar door ANBI certificatie

Nestor en Donata Duque-Voerman

Nestor is directeur van bijbelschool Semila ( Theologisch Instituut). Samen
geven Donata en Nestor les aan Quichua studenten, runnen tevens een
kinderdagverblijf en zijn voorgangers van de plaatselijke kerk.
 

Wil je meer weten over ons en onze bediening, kijk op www.duque-ecuador.com of volg ons op Facebook onder “Donata Duque voerman”

Contactpersoon: Frank & Ilse Fokkema
Email: TFCDuque@gmail.com

Steunen?

Stichting Zending & Gemeente
 o.v.v. '015 projecten Duque'
ING bank
IBAN: NL33 INGB 0002 0476 78
BIC: INGBNL2A
ABNAMRO
IBAN: NL20 ABNA 0607 7824 12
BIC: ABNANL2A
Giften zijn fiscaal aftrekbaar door ANBI certificatie

Chris en Esther Hoagland - Van Essen

Sinds oktober 2015 zijn Chris en Esther werkzaam bij Jeugd Met Een Opdracht (YWAM) in Chiang Rai. Ze zijn betrokken bij discipelschap, gebed en aanbidding en leiderschapstraining. Ook geven ze les op Chiang Rai International Christian School

Contactpersonen: Jacqueline Heetebrij
E-mail:  jacq.heetebrij@gmail.com 

Steunen?

Fam. Hoagland
NL38 RABO 0326 521062
t.n.v. Jeugd met een Opdracht
o.v.v. Projekt 2289 Heart To Heart, Thailand
Giften zijn fiscaal aftrekbaar door ANBI certificatie

Michel & Désirée Koning

Wij werken binnen het project CASA. Dit staat voor Crianças Acolhidas e Salvas pelo Amor en het betekent Kinderen Aanvaard en Gered door Liefde. Het woord CASA betekent huis.  Samen met de lokale kerken willen we kinderen in risicovolle omstandigheden een plek bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen. Hiervoor zullen we samenwerken met de kerken in de probleemwijken. We willen een veilige plek creëren waar kinderen onderwijs krijgen en zich kunnen ontwikkelen tot stabiele volwassenen. Met behulp van een creatief programma werken we aan hun sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.
Daarnaast willen we ze een plek bieden waar ze meer kunnen leren over hun Hemelse Vader. Voor veel kinderen in Brazilië zijn de vaders geen goede rolmodellen. In het project leren de kinderen dat geweld en verslaving geen oplossing is voor hun problemen. Door de kinderen al op jonge leeftijd te begeleiden, hopen we dat ze in de toekomst uit de vicieuze cirkel van geweld, verslaving en prostitutie kunnen stappen.

Contactpersonen: Anneke Eveleens
 Email: gert-anneke@live.nl

Meer weten? Kijk op hun eigen blog of Facebook

Steunen?

Fam. Koning
NL55 INGB 0002331201
t.n.v. Stichting ORA
o.v.v. Projeto Casa
Giften zijn fiscaal aftrekbaar door ANBI certificatie

Ard & Carin de Leeuw

Wij zijn Ard en Carin de Leeuw en samen met onze 4 kinderen (Boaz, Manoah , Amy en Juda) wonen en werken we onder de onbereikte bevolkingsgroep de Laarim, in Zuid Soedan. 

We zijn in de Laarim gaan wonen nav een uitspraak van een Laarim die vroeg: “Willen jullie mensen sturen die ons en onze kinderen komen vertellen over God. Wij leven in de duisternis en we willen meer leren over het Licht wat jullie hebben. ” 

Met het verlangen om gehoor te geven aan dit verzoek van deze stamleider zijn we werkzaam onder de Laarim bevolking. Onze focus is het leren van de stamtaal en het opbouwen van relaties door te wonen en te leven onder de lokale bevolking. Door middel van het vertellen van bijbelverhalen in de stamtaal vertellen we de Laarim bevolking over God, Jezus en wandelen we naast hun in hun beginnende weg met Jezus. 

Wij werken voor de organisatie Africa Inland Mission (AIM) en zijn een onderdeel van een team dat bestaat uit 8 personen. Ons teamdoel is om kleine kerken te stichten in de Laarim die erop gericht is om Jezus te volgen. 
 
Contactpersoon: Erik en Marli Dannenberg 
Email: info@lionmission.nl
Website: www.lionmission.nl

Steunen?

AIM International – Wageningen (NL)
IBAN: NL91 RABO 0155657712
ovv: Ard en Carin de Leeuw, Zuid Soedan
Giften zijn fiscaal aftrekbaar door ANBI certificatie

Anton & Martine

Wij zijn Anton & Martine (A&M) en samen hebben we drie levenslustige dochters (Anne Leah, Jennah en Damaris). Nadat we bijna 4 jaar in Centraal Azië gewoond en gewerkt hebben om Jezus liefde te delen met Moslims, heeft God ons geleid om ons werk in Griekenland, onder deze zelfde (Moslim) bevolkingsgroep, voort te zetten.
 
Het is ons verlangen om levendige gemeenschappen van volgelingen van Jezus zien onder de minst bereikten in Athene (Griekenland). Dit doen wij door met ons team van Operatie Mobilisatie nauw samen te werken met lokale kerken en bouwen bedieningen op, op zodanige wijze dat nieuwe gelovigen gezonde gemeenschappen hebben waar zij welkom zijn en kunnen groeien in het volgen van Jezus. We nemen actief deel in het uitreiken naar onbereikten, getuigen en discipelschap door middel van nieuwe en bestaande bedieningsinitiatieven. Voorbeelden hiervan zijn sportactiviteiten, maaltijden, crea-bijeenkomsten, kinderwerk, gebeds- en aanbiddingsbijeenkomsten en discipelschapstrainingen. Daarnaast zijn we betrokken bij het trainen, toerusten en ondersteunen van (short-term) bedieningswerkers.

Wil je meer weten over onze bediening? Kijk op www.share2serve.nl
Contact persoon: Hans van Essen
Email: info@share2serve.nl
Tel: 06-13600986
 

Steunen?

Operatie Mobilisatie
NL13 RABO 0114 2329 38
o.v.v. support Anton en Martine
Giften zijn fiscaal aftrekbaar door ANBI certificatie

Aphrezo en Sylvia Krose

Sylvia en Aphrezo werken in Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië en de koudste hoofdstad ter wereld.
 
De missie van Sylvia en Aphrezo is om er te zijn voor onbevoorrechte jongeren en hen Gods liefde te geven. Veel van deze jongeren, komend uit arme of gebroken gezinnen, missen leiding in hun leven en belanden in het harde straatleven met alle risico's van dien.
Dit doen ze concreet door wekelijks voetbalwedstrijden te organiseren en ze runnen het jeugdcentrum Het Net. Hier kan de jeugd hun tijd na school en op zaterdag doorbrengen en geven ze hun eten, drinken en Gods liefde.

Regelmatig komt er een (digitale) nieuwsbrief van Aphrezo & Sylvia. Wil je de nieuwsbrief ontvangen of heb je vragen mail ons dan. 

Contactpersoon: Jan & Harianne Jutstra
Mail: tfc.krose@gmail.com

Steunen?

Fam. Krose
NL38 RABO 0326 5210 62
t.n.v. JMO Heerde
o.v.v. Levit PF 2457
Giften zijn fiscaal aftrekbaar door ANBI certificatie

J & S in India

Sinds 1992 is J werkzaam in India, waarvoor hij een sterke roeping en diepe bewogenheid ervaart. Een paar jaar later trouwde hij met zijn Indiase vrouw S. Zij spreekt vijf talen en is hem tot grote steun.
Hun bediening bestaat uit dorpsevangelisatie, prediking, campagnes, gemeentestichting, onderwijs en toerusting, in samenwerking met plaatselijke pastors. Hiertoe richtten zij hun stichting Grace & Truth Ministries (GTM) op.
Zo hebben zij door de jaren heen allerlei dorpen en gemeentes bezocht en velen mogen bereiken. In diverse districten zijn zij betrokken geweest bij gemeentestichting.
Door Gods genade mogen zij de werken van de Vader doen en Hij bevestigt Zijn Woord met wonderen en tekenen, genezing en bevrijding.
J & S zijn voor hun bediening volledig afhankelijk van uw giften.

Contactpersoon: Petra Hoogers
E-mail: tfc.jelle@gmail.com
Voor het ontvangen van (digitale) nieuwsbrieven/updates/info, mail naar: tfc.jelle@gmail.com 

Steunen?


Bankrekeningnummer: NL76 INGB 0000815198 tnv Stichting NGW
Naam: fondsnummer 01301 (Let op: verder geen namen vermelden!)
Projectnaam: Grace-Truth Ministries 
Fondsnummer en projectnaam altijd vermelden!
Giften zijn fiscaal aftrekbaar door ANBI certificatie 

 


Zendelingen in gesloten landen 

De VEZ ondersteunt verschillende zendelingen in gesloten landen. Vanwege de veiligheid van deze mensen worden er via de website geen gegevens vrijgegeven. Wel kan men gegevens krijgen via het secretariaat en/of het zendingsteam.

MEER WETEN OVER VEZ EN ZENDING? NEEM CONTACT OP MET HET MISSIONAIR LOKET, VUL HIERVOOR ONDERSTAAND FORMULIER IN. 

Dit formulier is uitgeschakeld.