Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

3-luik 'De tijd waarin we leven' met Otto de Bruijne

Drie inspirerende college-avonden in het Leerhuis van de VEZ -  terug te zien op ons Youtube kanaal - klik HIER


"Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vindt rust." -  Jeremia 6:16 (NBV)

Deze drie Leerhuisavonden hebben als doel dat we inzicht krijgen in:

  1. de kenmerken van onze huidige cultuur en samenleving, vanuit algemeen en Bijbels perspectief (Tijdsbeeld)
  2. de toekomstige ontwikkelingen en actuele profetieën (Toekomst)
  3. wegen die christenen en kerken in onze tijd en cultuur kunnen en mogen gaan (De oude, de nieuwe weg)

U kunt zich onderaan deze pagina aanmelden voor deze college-avonden.

Praktische informatie:
Tijd:  19:30 – 20:40 uur
Locatie: aula van het VEZ-centrum, Rieteweg 12.
Kosten: €5,- p.p.  (per avond)

3 oktober 2018: Tijdsbeeld

Wat kenmerkt onze tijd? Waar moeten wij op letten? Wat is  een profetische kijk op de cultuur?  
Een analyse van onze cultuur vanuit een algemene en een Bijbelse visie.
Vanuit vier algemene invalshoeken worden de tegenstrijdige kenmerken van onze moderne cultuur belicht. Er zullen ook vier Bijbelse ijkpunten voor de cultuur gegeven worden;  wat leren wij van de profeten uit de Bijbel, en wat betekent dat voor profetie vandaag?

 17 oktober 2018: Toekomst

Waar gaat onze maatschappij, cultuur naar toe? Wat is het toekomstperspectief? Is er een  Bijbelse toekomstvisie van hoop voor het jaar 2100, of geeft de Bijbel aanleiding om vooral de nadruk te leggen op een ‘laatste eindtijd’ en halen wij het jaar 2100 niet?
Wat is de impact van verschillende Bijbelse toekomstvisies op onze kijk en houding voor vandaag?
Zijn christenen geroepen om op lange termijn plannen te maken, of duidt alles op een spoedige wederkomst van Jezus en moeten wij onze energie anders besteden?
Een beeld van verschillende actuele profetieën over onze tijd.

31 oktober 2018: De oude weg, de nieuwe weg

Wat is de positie van kerken en christenen in onze tijd en welke weg kunnen zij gaan? Moeten kerken en christenen zich terugtrekken, meedoen of de maatschappij veranderen? Kunnen en mogen wij vuile handen maken om ‘de boel’ te wassen? Moeten christenen inspiratie halen uit het  ‘christelijk’ verleden of zijn christenen mensen van vernieuwing, verandering, vooruitgang?
De Mottotekst  (Jeremia 6:16) spreekt over het kijken naar de oude wegen, en het zoeken van de (nieuwe?) weg naar het goede. Welke is de goede weg waarmee we onze kinderen hoop op de toekomst kunnen geven? 16 jarigen zitten niet te wachten op de spoedige wederkomst van Jezus…maar hoe werkt hoop dan hier en nu? Wat is de goede, oude weg?
Wat is  een ‘zoutende’ en ‘verlichtende’  weg naar de toekomst?Hoewel de avonden op elkaar aansluiten is het niet noodzakelijk om ze alle 3 te volgen. 
Geef in de opmerkingen op het aanmeldingsformulier aan of je een enkele of alle avonden wenst te volgen.
Het is wenselijk maar niet noodzakelijk om aan te melden voor deelname.
Door aan te melden hebben wij enigszins beeld van de opkomst per avond.

Wil je met een hele groep (10 of meer)  komen,  stuur dan  een mail naar Leerhuis@VEZwolle.nl 
We   bieden dan graag een groepskorting om   alle avonden mee te kunnen maken.

We stellen u graag voor aan de spreker:
Otto de Bruijne, (Drachten, 1949), was docent godsdienst Johannes Fontanus College Barneveld, stafmedewerker TEAR en de Afrikaanse Evangelische Alliantie, TV- presentator Evangelische Omroep. Is bekend als spreker, schrijver en beeldend kunstenaar.  Hij studeerde sociaal werk en theologie. Schreef o.a. boeken over de Bijbelse kijk op armoede en rijkdom en  hulpverlening  en gaf leiding aan een Afrikaans instituut voor sociale vraagstukken, vrede en gerechtigheid.
Otto de Bruijne is geen onbekende voor de VEZ. Hij spreekt, schildert en schrijft. Zijn werk wordt door velen gewaardeerd. Hij weet de kijker en toehoorder mee te nemen in 'de andere gedachte'. Zijn boodschap kan verrassend zijn, vernieuwend zelfs, maar altijd gericht op Jezus.