Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Heel de schepping geeft God eer - start 2 oktober 2019
Programma: Thema | Kosten: €25,= exclusief lesmateriaal.

"Ik geloof dat juist wij als christenen een lichtend voorbeeld moeten zijn om in het klein bij te dragen aan een schepping die betrouwbaar is."

Zorg dragen voor de schepping is een gevleugelde uitspraak aan het worden in christelijk Nederland. Een woord als ‘rentmeesterschap’ is zelfs al helemaal ingeburgerd en vindt een weg in seculiere media. En door de aandacht die paus Franciscus aan het klimaat geeft in zijn toespraken en encyclieken lijkt duurzaamheid en klimaatverandering definitief doorgebroken in christelijke spreken en handelen
Toch ervaren veel christenen nog weinig verbinding tussen duurzaam doen en het Evangelie. Hoewel steeds meer mensen aanvoelen dat het belangrijk is om je CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te maken, is het moeilijk om de motieven daarvoor in Gods Woord te vinden. God zélf vernieuwt de wereld toch? Wij wachten toch op de wederkomst van Christus? Is al die energie steken in duurzaamheid dan geen verspilde energie?
 
Hoe zit dat dan met klimaatverandering? Hoe raakt dat aan Gods oproep om ons te bekommeren over het lot van weduwen en wezen, over kwetsbare mensen? Maar hoe voorkomen we tegelijkertijd dat we moedeloos worden? Want onze bijdrage als land in de strijd tegen klimaatverandering is al zeer beperkt, hoe verwaarloosbaar is mijn aandeel dan?

Deze vragen staan in de cursus ‘Heel de schepping geeft God eer’ centraal. We gaan in Bijbel en theologie op zoek naar aanknopingspunten voor ons denken over de schepping en God als Schepper. We verdiepen ons in christelijke motieven om zorg te dragen voor de schepping. En tot slot zoeken we onze drijfveren en beweegredenen om als duurzaam discipel door het leven te gaan, tot eer en glorie van God.
 
Voor wie?
Deze cursus is voor iedere christen die zich door Gods Woord wil laten leiden in het dagelijks handelen en de betekenis van het Evangelie voor een maatschappelijk vraagstuk als klimaatverandering beter wil begrijpen. Voorkennis over duurzaamheid en klimaatverandering is niet nodig. Ook hoef je niet al actief bezig te zijn met een duurzame levensstijl. Een basale interesse is al ruimschoots voldoende.

De cursus beslaat 4 avonden en een zaterdag:
Avond 1: Basis vinden – De schepping, de Schepper en Gods toekomst
Avond 2: Bewogen raken – De impact van klimaatverandering op de schepping en Gods schepselen
Avond 3: Bewust worden – Het dagelijks leven in een Westers land en de rol van christenen
Avond 4: Bevlogen volgen – Duurzaam discipelschap in het dagelijks leven als daad van verkondiging
Zaterdag 16 november: duurzame hackathon waarin we duurzame ideeën voor ons dagelijks leven werkelijkheid maken. 

Praktische zaken:
Plaats: Leerhuis VEZ-centrum; Rieteweg 12; Zwolle
Data: 2/10, 16/10, 6/11, zaterdag 16/11, 20/11 
Tijd: 19.30 u tot 21.30 u met een pauze om 20.30 u
Docent: Ruben van de Belt
Quotum: max. 20 deelnemers
Cursusmateriaal:
- Bijbel: bij voorkeur HSV, maar andere vertalingen zijn ook mogelijk
- Trees van Montfoort, 'Groene Theologie' (Middelburg: Uitgeverij Skandalon, 2019)
- Selectie van artikelen

Het lesmateriaal kan je zelf aanschaffen via de boekhandel. Wij bevelen De Fontein in Hattem  aan. Zij kunnen ervoor zorgen dat het materiaal bij de start van de cursus klaar ligt. Geef bij hen aan dat je bestelling tbv VEZ Leerhuis cursus is. 
Je kan hen mailen: info@fonteinhattem.nl

Klik HIER om de volledige cursushandleiding te lezen.
 
Cursusleider – Ruben van de Belt
Ruben van de Belt is opgeleid als theoloog, jurist en organisatiekundige aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij woont sinds 2013 in Zwolle met zijn vrouw Annika. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zit hij namens de ChristenUnie in de Zwolse gemeenteraad, met de energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en omgevingsbeleid als onderwerpen. In het dagelijks leven werkt hij bij Twynstra Gudde als adviseur bij bestuurlijke processen in de energietransitie, variërend van het niveau van een bedrijventerrein tot aan het Klimaatakkoord.
 
“In Bangladesh heb ik gezien hoe klimaatverandering nu al het leven van de meest kwetsbare mensen raakt, hoe hun leven gevaar loopt door wereldwijde consumptie en CO2-uitstoot. Ik geloof dat juist wij als christenen een lichtend voorbeeld moeten zijn om in het klein bij te dragen aan een schepping die betrouwbaar is en het leven onderhoudt, als ultieme verwijzing naar de betrouwbaarheid van haar Schepper”. 
 
 

Niveau

Thema

Cursusleiding

Ruben van de Belt

Kosten

€25,= exclusief lesmateriaal.

Cursusronde

Thuiswerk

3 tot 6 uur per keer