Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Algemene informatie

Samen groeien in geloof. 

"Al ons gemeenteonderwijs wordt gedreven door het evangelie, is bijbels gefundeerd en maatschappelijk relevant, en richt zich op de hele mens met als doel levenslange geloofsgroei in navolging, onderlinge verbinding, missie en aanbidding."


Het VEZ Leerhuis is het onderwijsprogramma van de VEZ en biedt jou de mogelijkheid een cursus te kiezen die past bij jouw geloofsreis!

Elk semester biedt het Leerhuis cursussen, Leerhuiscolleges en soms een excursie aan. Deze sluiten aan op het jaarthema van de VEZ en op actuele onderwerpen.  

Onderwijsfilosofie

Ons onderwijs gaat uit van het evangelie van Jezus Christus, en volgt direct uit zijn missionaire opdracht (Mat.28:20).
Jezus’ blijde boodschap van verlossing en vernieuwing vormt het hart van onze leerfilosofie en onderwijsbediening.
Vanuit het perspectief van het evangelie worden vier domeinen belicht: navolging, onderlinge gemeenschap, missionair en aanbidding.
In deze vier domeinen beogen we als christenen continue te groeien in denken, voelen en handelen.
Onze belangrijkste en primaire bron van ons onderwijs is de Bijbel als Woord van God alsook de eigen cultuur en context waarin we leven.
De Bijbel is onze gezaghebbende bron voor alle leer en leven. Maar als missionaire gemeente brengen we de bijbelse boodschap in verband met wat er actueel leeft in onze samenleving en gaan we positief kritisch in op onze cultuur.

Klik HIER om de gehele tekst van onze onderwijsfilosofie te lezen

Voor wie? 

Het VEZ Leerhuis is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de Bijbel, in geloofsonderwerpen of op zoek is naar manieren om te werken aan jouw geloofsontwikkeling.

Praktische informatie

Locatie:  VEZ Centrum, Rieteweg 12 in Zwolle
Lestijden:   19.30 tot 21.30 met een kleine pauze om 20.30.
Een aantal cursussen gaan mogelijk langer door op de avond. lees hiervoor goed de praktische informatie per cursus.
Data:  elke 1e en 3e woensdagavond van de maand.

De cursusdata voor komend seizoen:
Najaarssemester 2019:  Voorjaarsemester 2020: 
2 en 16 oktober
6 en 20 november
18 december
5 februari
4 en 18 maart
1 en 15 april

Komend jaar zijn de college-avonden op de volgende data:
15 januari 2020
29 januari 2020
6 mei 2020
20 mei 2020

Cursussen & Colleges

Het Leerhuis kent voor cursussen drie programmalijnen. 
  • Bijbelprogramma

Gericht op goed Bijbelsonderwijs ter ondersteuning van de  ontwikkeling van je geloof.
  • Themaprogramma

Dit zijn cursussen die aansluiten bij het actuele thema van de kerk, of een actueel maatschappelijk onderwerp .
  • Trainingsprogramma;

Deze cursussen zijn vooral gericht op ontwikkeling van talent en het trainen van kader binnen de VEZ.

Klik hier voor ons cursusaanbod.

Colleges:

In het Leerhuiscollege worden op interactieve wijze  onderwerpen behandeld.
We nodigen een (gast)spreker uit om ons te inspireren en ons aan het denken te zetten. 
De colleges sluiten aan bij de thematiek  van de zondagsdoiensten van de VEZ.
Actuele informatie over colleges vind je in het overzicth van ons onderwijsaanbod

Klik hier voor  meer informatie over onze colleges.
 

Meer informatie?

Mail naar leerhuis@vezwolle.nl

 

De kosten

We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Gemiddeld kost een cursus of college €5,= per persoon per avond. 
Dat bedrag zal niet in alle gevallen de kosten dekken, maar we willen ons aanbod voor zoveel mogelijk mensen  beschikbaar maken.
Mochten je financiën  het desondanks niet toelaten een cursus te volgen, neem dan contact op met  leerhuis@vezwolle.nl.
Ons uitgangspunt is dat financiën  niet een drempel mogen zijn voor het volgen van een cursus.   Deze afspraak geldt met name voor  cursussen en colleges die we zelf organiseren. 
 

Documenten:

Voor  het betalen van de cursusprijs kan een eenmalige machtiging worden gebruikt.
Klik HIER om deze te downloaden.