Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Doopdiensten

Mensen die in het openbaar kenbaar willen maken dat zij Jezus radicaal zullen volgen worden in de VEZ gedoopt door onderdompeling. De dopeling vertelt in het kort wie de Here Jezus voor hem of haar betekent en hoe dit praktisch heeft vormgekregen in zijn of haar leven. Na dit openbare getuigenis gaat de dopeling aan de hand van twee leiders van de gemeente kopje onder in een soort zwembad. Dit alles vindt plaats in opdracht van Jezus, die zijn volgelingen in de Bijbel oproept om zich te bekeren en zich te laten dopen.
 

Je oude leven in het water achterlaten en met Jezus opstaan in een nieuw leven...

De doop betekent een symbolische afwassing van zonden en een gebed om een rein geweten tot God. De dopeling laat zijn oude leven in het water achter en staat met Jezus op in een nieuw leven. De getuigenissen en het doopritueel maken doorgaans diepe indruk op de aanwezigen en sporen mensen aan om God en het volgen van Jezus serieus te nemen.