Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

AANKOOP WRZV-HALLEN EN ONTWIKKELING VEZ CAMPUS

EN DAN IS HET 'ZOMAAR' EEN REALITEIT

Jarenlang is ervoor gebeden, naar uitgezien en aan gewerkt. En dan is het ‘zomaar’ een realiteit: we hebben de mogelijkheid gekregen om de WRZV-hallen te kopen. Daarnaast kunnen we starten met het uitwerken van de plannen om de VEZ Campus te ontwikkelen. Wij ervaren dat God ons op een bijzondere manier heeft geleid. We aanvaarden het dan ook als een zegen van Hem. Wij geloven dat God deze plek in Zwolle verder zal gebruiken tot eer en glorie van zijn Naam.  Het is ook een bijzondere locatie: Het is de plaats waar vroeger de Heilige Kruiskerk heeft gestaan en zorg was voor melaatsen. Zo willen we vanuit dit historisch perspectief en de visie en missie die we hebben als kerkelijke gemeente de VEZ Campus tot een zegen laten zijn voor Zwolle en regio.

De ontwikkeling van de VEZ Campus zal stap voor stap gaan waarbij de prioriteit ligt bij de aankoop van de WRZV-hallen en de verbouwing hiervan tot kerkzaal, ontmoetings- en multifunctionele ruimtes. We willen je hier graag bij betrekken en over informeren. 
We geven je informatie over de aankoop van de WRZV-hallen, de huidige ontwikkelingen en de mogelijkheid hoe je betrokken kunt raken en kunt geven. Wij zien er naar uit! Bid en doe je mee? 

Namens het leidersteam van de VEZ. 

Arjan Dam  | Pastor algemene zaken


WAAROM DE AANKOOP WRZV-HALLEN EN ONTWIKKELING VEZ CAMPUS?
HOE GAAN WE HET AANPAKKEN?
HOEVEEL HEBBEN WE NODIG?
HOE KAN IK  MEEDOEN EN GEVEN?