Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

HOE GAAN WE HET AANPAKKEN?

HOE GAAN WE HET AANPAKKEN?

De aankoop van de WRZV-hallen en de ontwikkeling van de VEZ Campus is niet zomaar vandaag op morgen gerealiseerd. We doen het in fasen! Hoe pakken we het aan?
 

FASE1
Aankoop WRZV-hallen, geven en meedoen (september 2019 t/m maart 2021)

Wij gaan ervan uit dat we de huidige WRZV-hallen in de loop van het eerste kwartaal 2021 definitief in eigendom kunnen krijgen. Dat kan zodra de nieuw te bouwen WRZV-hallen op de Voorsterpoort opgeleverd en als sporthal in gebruik genomen is. De koopovereenkomst is inmiddels getekend. Er zijn nog een aantal ontbindende voorwaarden, waaronder de onherroepelijke vaststelling van de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan, maar we hebben goede hoop dat de levering over anderhalf jaar een feit is. Dat duurt nog wel even, maar we hebben deze tijd nodig! Het geeft ons ook de gelegenheid om met elkaar het bedrag bijeen te brengen om de WRZV-hallen te kunnen kopen en plannen te maken hoe we de VEZ Campus willen ontwikkelen en als onderdeel daarvan de WRZV-hallen willen verbouwen en inrichten als kerkzaal en multifunctionele ruimtes.  
 

We gaan dus drie belangrijke dingen doen in deze fase: 


A)  Giften/donaties werven en acties starten om de WRZV-hallen te kunnen kopen en het VEZ Campus Masterplan te kunnen uitwerken. Dit willen we afgerond hebben in maart 2021. Het bedrag voor de aankoop moeten we rond die tijd overmaken aan de notaris.

B) Uitwerken van het ‘VEZ Campus Masterplan’ waarin wordt aangegeven hoe de VEZ Campus er straks moet gaan uitzien en de projecten en investeringen die hiervoor nodig zijn. Naast de twee gebouwen gaat het ook om de duurzame inrichting van het hele campus-terrein in een aantrekkelijke verblijfsruimte (‘kerkplein’, groen, etc.), voldoende parkeren en goede ontsluiting. Ook zal er een raming worden gemaakt van de investeringskosten, exploitatiekosten en opbrengsten. Het masterplan geeft de uitgangspunten en kaders voor de ontwikkeling en realisatie van de verschillende projecten. Om dit te realiseren is een programma-organisatie met een stuurgroep, werken projectgroepen ingericht onder leiding van Jaap van de Poll (programmamanager VEZ Campus).  Er wordt over nagedacht hoe we jou en alle belanghebbenden kunnen betrekken bij en informeren over de ontwikkeling van het VEZ Campus Masterplan.

C) Planvoorbereiding van het belangrijkste en grootste project op de VEZ Campus, de verbouwing van de huidige WRZV-hallen tot kerkzaal met bijbehorende ruimten.  Het verbouwingsplan wordt uitgewerkt op basis van de uitgangspunten (programma van eisen en wensen) in het VEZ Campus Masterplan.

FASE2
Stap voor stap uitvoeren van VEZ Campus Masterplan (vanaf april 2021) 

Afhankelijk van de ontwikkelingen en vorderingen in fase 1 zullen we medio april 2021 met fase 2 gaan starten, te beginnen met de verbouwing van de WRZV-hallen tot kerkzaal. Het is de bedoeling dat we dan het ‘VEZ Campus Masterplan’ stap voor stap gaan uitvoeren. Wat we kunnen realiseren van dit plan is mede afhankelijk van wat financieel mogelijk is. Om het masterplan, deels of geheel, te kunnen uitvoeren, overwegen we om naast de binnengekomen donaties een hypothecaire lening te sluiten zoals we dat destijds ook gedaan hebben bij de aankoop van het VEZ Centrum. Maar dan moet het mogelijk zijn om de periodieke rente en aflossing te kunnen betalen uit de maandelijkse VVB (vaste vrijwillige bijdrage). Dit is nu nog niet mogelijk. Maar dit voor later. We richten ons nu eerst op fase 1!