Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

HOE KAN IK MEEDOEN EN GEVEN?

HOE KAN IK MEEDOEN EN GEVEN?

Meedoen en geven is iets wat recht vanuit het hart gebeurt. God is een vrijgevige en genadige God naar jou en mij en zal nooit iets vragen waardoor we over onze grenzen gaan. Hij is wel grensverleggend waardoor er groei kan ontstaan. Onderzoek in nauwe afstemming met Hem wat je kunt doen en geven. Wees hierin wijs en verstandig. Geef om God te aanbidden! 
 
Inmiddels is er een fondswervingswerkgroep gestart. Deze groep van betrokkenen uit de VEZ helpen met het uitwerken van ideeën om 2.150.000 euro bij elkaar te krijgen. Mooi om te zien hoe enthousiast ze zijn met elkaar! Op de volgende pagina wordt uitgelegd hoe je kunt meedoen en geven. 

Via de barometer op de donatiewebsite www.vezcampus.nl is te zien hoeveel we tot nu toe met elkaar bijeen hebben gebracht.