Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

HOEVEEL HEBBEN WE NODIG?

HOEVEEL HEBBEN WE NODIG?

Zoals genoemd willen we in fase 1, giften/donaties werven en wervingsacties starten voor jong en oud om de WRZV-hallen te kunnen kopen, het VEZ Campus Masterplan te kunnen uitwerken en het verbouwingsplan voor de WRZV-hallen te kunnen voorbereiden. 
 
Daarnaast willen we de laagbouw van het huidige VEZ Centrum ook duurzaam renoveren (waarmee dit jaar al een begin gemaakt is door een deel van het dak te renoveren omdat uitstel niet langer verantwoord was). In 2014 hebben we de hoogbouw met entree en gymzaal duurzaam gerenoveerd en daardoor van energielabel G naar A++ gebracht. Nu we de laagbouw vrijwel zeker niet hoeven te slopen voor een nieuwe kerkzaal op deze plek, willen we dit deel van het VEZ Centrum ook renoveren en naar het A++ label brengen. Dit past in ons streven om de hele VEZ Campus duurzaam en energieneutraal te maken. 
 

Hoeveel hebben we nodig voor fase 1? 

We willen voor maart 2021, 2.500.000 euro bij elkaar hebben gebracht. Inmiddels is al 350.000 euro gespaard. Dit is gereserveerd in het VEZ-bouwfonds. 
Er is dan nog een bedrag nodig van 2.150.000 euro.