Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

WAAROM DE AANKOOP WRZV-HALLEN EN ONTWIKKELING VEZ CAMPUS?

WAAROM DE AANKOOP WRZV-HALLEN EN ONTWIKKELING VEZ CAMPUS?

In de inleiding hebben we al genoemd dat het bijzonder is dat we de mogelijkheid hebben gekregen om de WRZV-hallen te kopen en de VEZ Campus verder te gaan ontwikkelen. Maar waarom doen we dat? Hiervoor zijn verschillende redenen. We noemen er een aantal: 
 

Noodzaak:

we hebben ruimte nodig om wekelijks met zijn allen te kunnen samenkomen in het groot (max 1500 personen) en ruimte om samen te komen in het klein (300 personen) voor o.a. trouw- en rouwdiensten. Als wij de unieke en exclusieve mogelijkheid om de WRZV-hallen aan te kopen niet hadden benut, dan zou een andere geïnteresseerde koper dat zeer waarschijnlijk wel doen en hebben wij vanaf voorjaar 2021 geen onderkomen meer voor onze kerkdiensten. In dat geval zou de sloop van de huidige laagbouw van het VEZ Centrum onafwendbaar zijn omdat op die locatie een nieuwe kerkzaal gebouwd zou moeten worden. Dat zou betekenen dat o.a. de Gift City naar een andere locatie moet uitwijken.  
 

Visie:

we hebben als VEZ visie! We willen een missionaire kerk zijn en blijven voor Zwolle en omgeving. Op de gemeenteavond in juni 2019 is dit gepresenteerd. In de visie is verwoord dat we de community willen verstreken en een ontmoetingsplaats willen creëren voor iedereen: een Third place! Een plaats waar we allemaal graag zijn. Het grotere idee is echter dat community de gehele VEZ doortrekt. We trekken samen op, we horen bij elkaar, we zíjn een gemeenschap. Dit vertaalt zich op alle terreinen van de gemeente.  We willen elkaar op verschillende manieren ontmoeten en de relatie met God en navolging van Jezus stimuleren. De VEZ Campus moet die visie faciliteren. Het moet ook een prachtige en krachtige plek worden, relevant voor de directe omgeving en de maatschappelijke context waarin we leven, een plek met meerwaarde voor stad en regio Zwolle en de wijdere wereld. De VEZ Campus bestaat uit het huidige VEZ Centrum (Rieteweg 12) en de locatie WRZV-hallen (Buitengasthuisstraat 8) met omliggend terrein en is gelegen op een strategische en uitstekend bereikbare locatie (per auto, fiets en OV) op loopafstand van de binnenstad van Zwolle. De kerngedachte achter de VEZ Campus is dat een campus relaties, ontmoeting, verbinding en inspiratie faciliteert.
 

Groei:

Als VEZ willen we blijven groeien. Daarvoor hebben we ruimte nodig. Dat kan op verschillende manieren in verschillende vormen op de VEZ Campus maar ook daarbuiten. Daarover wordt nagedacht. Nu de WRZV-hallen eigendom gaat worden van de VEZ, kan deze ook door de week worden gebruikt en zijn we niet beperkt tot de zaterdagavond en zondagmorgen. Dat geeft mogelijkheden voor variatie en groei! 
 

Ontlasten van een groep vrijwilligers:

als we de WRZV-hallen meer permanent kunnen inrichten dan zal dit betekenen dat dit minder belastend is voor een flinke groep vrijwilligers die zich bezighoudt met het verplaatsen en opbergen van materialen en apparatuur. Dit vraagt veel van de vrijwilligers maar het gaat ook ten koste van de kwaliteit van het materiaal en apparatuur.