Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Diaconaat

 “Ik had honger, en jullie gaven Mij te eten” (Mattheus 25). Dit is wat de VEZ in praktijk wil brengen en de diaconie ondersteunt haar hierbij. 

God liefhebben en onze naaste liefhebben horen bij elkaar en Jezus is daarin ons voorbeeld. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid en recht-doen inhouden. We mogen uitdelen van wat we van Hem hebben ontvangen en dat willen we doen met hartstocht. Daarom bieden we hulp en zorg aan onze eigen gemeenteleden, maar ook daar waar nodig aan anderen uit Zwolle, Nederland of andere plekken in de wereld.

Hulp aan eigen gemeenteleden

Galaten 6:10: “Laten we dus …voor iedereen het goede doen vooral voor onze geloofsgenoten.”


We bieden hulp aan gemeenteleden die praktische, sociale of financiële hulp nodig hebben.
 

Klusteam

Als iemand geen geld en geen netwerk heeft, kan het Klusteam helpen een bepaalde klus te klaren.  In veel gevallen zal ook de kring  de helpende hand kunnen bieden. 


Individuele hulpverlening

De diaconie helpt, met hulp van een deskundig team, gemeenteleden om de administratie op orde te krijgen. Daar waar schulden zijn wordt geholpen om die weg te werken. Waar nodig met behulp van gemeentelijke regelingen (bijv. schuldhulpsanering). We werken ook samen met Schuldhulpmaatje-Zwolle.


Dubbelgoed

Mensen met een smalle beurs kunnen gratis kleding verkrijgen in de weggeefwinkel van Dubbelgoed. De mooi ingerichte winkel zit in het VEZ-centrum.

Openingstijden:
Dinsdag 10.00-12.00 uur
Woensdag 10.00-16.00 uur
Donderdag 10.00-12.00 uur
of op afspraak via de mail dubbelgoedweggeefwinkel@vezwolle.nl of 06-45685190 (alleen tijdens openingstijden)


VEZ Werkplein

VEZ-werkplein helpt werkzoekenden van de VEZ. Ondernemers, mensen met een netwerk en werkzoekenden vinden elkaar hier. Meer informatie: www.vezwerkplein.nl​


Bibliotheek

De bibliotheek in de VEZ is in eerste instantie opgezet voor degene die om financiële redenen geen lid van een bibliotheek konden worden. Op deze wijze heeft men toch toegang tot goede christelijke lectuur. De praktijk wijst uit dat ook vele andere bezoekers graag gebruik maken (maar dan wel tegen betaling) van de uitgebreide boekenkast.
 

VEZ Vakantieweek

Gemeenteleden die anders niet op vakantie kunnen hebben de mogelijkheid in de zomervakantie een weekje uit te rusten in 1 van de 2 ruime tenten of een caravan. Ieder jaar worden die door een team van vrijwilligers opgezet. 
 

Kerk met Stip

Begin 2016 is de VEZ aangemerkt als Kerk met Stip. Mensen die in de gevangenis een goede relatie opbouwden met de kerk binnen de muren, stuiten na hun vrijlating vaak op een cultuurkloof bij het zoeken naar een kerkelijke  gemeente.

Kerken met Stip is een netwerk van gastvrije, laagdrempelige kerken waar ex-gedetineerden welkom zijn en zich op zondag en door de week thuis kunnen voelen.

Kerken met Stip helpt mensen na hun detentie geestelijk gesproken een dak boven hun hoofd te vinden en een gemeenschap die steun biedt voor hun geloof en leven. Tijdelijk kan een maatje hen hierbij helpen.

De naam is afgeleid van een oud gebruik. Zwervers markeerden het hek of de deurpost van een huis of boerderij waar ze gratis eten konden krijgen met een stip, om lotgenoten te helpen.
 

Gevangenenzorg

Een aantal mensen uit de VEZ helpt bij de kerkdiensten in de gevangenis en bij de alphacursus; een andere groep bezoekt gevangenen vanuit Gevangenenzorg Nederland.

Contact

Voor contact  of vragen over gemeente diaconie, mail naar diaconaat@vezwolle.nl