Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Diaconaat

 “Ik had honger, en jullie gaven Mij te eten” (Mattheus 25). Dit is wat de VEZ in praktijk wil brengen en de diaconie ondersteunt haar hierbij. 

God liefhebben en onze naaste liefhebben horen bij elkaar en Jezus is daarin ons voorbeeld. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid en recht-doen inhouden. We mogen uitdelen van wat we van Hem hebben ontvangen en dat willen we doen met hartstocht. Daarom bieden we hulp en zorg aan onze eigen gemeenteleden, maar ook daar waar nodig aan anderen uit Zwolle, Nederland of andere plekken in de wereld.

Hulp aan eigen gemeenteleden

Galaten 6:10: “Laten we dus …voor iedereen het goede doen vooral voor onze geloofsgenoten.”


We bieden hulp aan gemeenteleden die praktische, sociale of financiële hulp nodig hebben.
 

Klusteam

Als iemand geen geld en geen netwerk heeft, kan het Klusteam helpen een bepaalde klus te klaren.  In veel gevallen zal ook de kring  de helpende hand kunnen bieden. 


Individuele hulpverlening

De diaconie helpt, met hulp van een deskundig team, gemeenteleden om de administratie op orde te krijgen. Daar waar schulden zijn wordt geholpen om die weg te werken. Waar nodig met behulp van gemeentelijke regelingen (bijv. schuldhulpsanering). We werken ook samen met Schuldhulpmaatje-Zwolle.


Dubbelgoed

Mensen met een smalle beurs kunnen gratis kleding verkrijgen in de weggeefwinkel van Dubbelgoed. De mooi ingerichte winkel zit in het VEZ-centrum.

Openingstijden:
Dinsdag 10.00-12.00 uur
Woensdag 10.00-16.00 uur
Donderdag 10.00-12.00 uur
of op afspraak via de mail dubbelgoedweggeefwinkel@vezwolle.nl of 06-45685190 (alleen tijdens openingstijden)


VEZ Werkplein

VEZ-werkplein helpt werkzoekenden van de VEZ. Ondernemers, mensen met een netwerk en werkzoekenden vinden elkaar hier. Meer informatie: www.vezwerkplein.nl​


Bibliotheek

De bibliotheek in de VEZ is in eerste instantie opgezet voor degene die om financiële redenen geen lid van een bibliotheek konden worden. Op deze wijze heeft men toch toegang tot goede christelijke lectuur. De praktijk wijst uit dat ook vele andere bezoekers graag gebruik maken (maar dan wel tegen betaling) van de uitgebreide boekenkast.
 

VEZ Vakantieweek

Gemeenteleden die anders niet op vakantie kunnen hebben de mogelijkheid in de zomervakantie een weekje uit te rusten in 1 van de 2 ruime tenten of een caravan. Ieder jaar worden die door een team van vrijwilligers opgezet. 
 

Kerk met Stip

Begin 2016 is de VEZ aangemerkt als Kerk met Stip. Mensen die in de gevangenis een goede relatie opbouwden met de kerk binnen de muren, stuiten na hun vrijlating vaak op een cultuurkloof bij het zoeken naar een kerkelijke  gemeente.

Kerken met Stip is een netwerk van gastvrije, laagdrempelige kerken waar ex-gedetineerden welkom zijn en zich op zondag en door de week thuis kunnen voelen.

Kerken met Stip helpt mensen na hun detentie geestelijk gesproken een dak boven hun hoofd te vinden en een gemeenschap die steun biedt voor hun geloof en leven. Tijdelijk kan een maatje hen hierbij helpen.

De naam is afgeleid van een oud gebruik. Zwervers markeerden het hek of de deurpost van een huis of boerderij waar ze gratis eten konden krijgen met een stip, om lotgenoten te helpen.
 

Gevangenenzorg

Een aantal mensen uit de VEZ helpt bij de kerkdiensten in de gevangenis en bij de alphacursus; een andere groep bezoekt gevangenen vanuit Gevangenenzorg Nederland.

Platform STEEN en actie “Kom op de koffie”
 
Werkgroep/Platform STEEN

Vorig jaar is de werkgroep Samen tegen Eenzaamheid gestart. Sinds kort draagt zij de naam STEEN (Samen Tegen EENzaamheid). We noemen het geen werkgroep meer maar een platform. Met het doel dat iedereen op elk moment er aan kan deelnemen. Het doel is om samen iets tegen de eenzaamheid te doen. Door de bewustwording te vergroten, door de onderlinge contacten te verbeteren en waar mogelijk te verdiepen. Niet alleen tussen onze broeders en zusters maar ook in onze eigen omgeving waar we wonen/werken.

 
‘Eenzaamheid’ is een  relatief groot probleem in Nederland. 30-40 % van de mensen in Nederland voelt zich regelmatig eenzaam; ca 10% voelt zich sterk eenzaam. Het is een complex probleem. Mede omdat er een taboe op rust en veelal onzichtbaar is. Op de website www.eentegeneenzaamheid kunt u hierover meer lezen.
 
Het platform STEEN: levende stenen.

De bijbel, Gods woord geeft dit in 1 Petrus 2 1-8 zo prachtig weer. We zijn allemaal levende stenen waarmee het huis van Gods Koninkrijk is/wordt gebouwd. Een ieder speelt daarin een rol, een ieder is daarin waardevol. Met Jezus Christus als hoeksteen. Levende stenen die onderling verbonden en welgemeende aandacht voor elkaar hebben. Daar willen we samen als gemeente aan werken.

Vanuit het platform STEEN zijn inmiddels 5 werkgroepjes  gevormd die er over nadenken hoe dit het beste gedaan kan worden. Een groep denkt na hoe dit bij de jongeren kan, een andere groep is bezig met ontmoeting tijdens en tussen de diensten (van hen  komt de ‘koffie-contact tafel” in de koffiehal). Een ander groepje denkt na over activiteiten in groepsverband en een groepje zoekt verbinding op individueel niveau. Ook is een groepje bezig om de kennis en bewustwording over dit onderwerp te vergroten.
Wilt u zich aansluiten bij het platform en/of bij een van de werkgroepjes of hebt u een persoonlijke vraag: van harte welkom. Dat kan via de mail: diaconaat@vezwolle.nl

 
Actie: “Kom op de koffie”

Aanstaande weekend, zaterdag en zondag 12/13 oktober hebben we als gemeente de actie “Kom op de koffie”.  De bedoeling is dat mensen na de diensten thuis bij elkaar een kopje koffie gaan drinken. Dit als afsluiting van het thema “Zie je mij?”, maar is ook een actie in het kader van de Week tegen de Eenzaamheid.  Elkaar op een ontspannen wijze ontmoeten waardoor de contacten verbreed en verdiept kunnen worden. Wat zou het mooi zijn als zo veel mogelijk broeders en zusters hieraan mee gaan doen. 

Hoe?
Vanaf het podium wordt de actie “Kom op de koffie” aangekondigd. Wie bij wie op bezoek gaat is een redelijk spontaan gebeuren. Maar om een beetje rekening te houden met de bezoekafstanden hebben we de VEZ ingedeeld in 6 regio's. Die zijn te zien op de bordjes in de kerkzaal (op zelfde wijze als bij het opdragen). Na de dienst kunt u een groene of een oranje kaart nemen. Die worden overal uitgedeeld. De groene kaart (g van gasthuis) betekent dat men welkom is bij jou. De oranje kaart geeft aan dat je graag op bezoek gaat. Ga vervolgens naar je regio en schiet spontaan iemand aan (iemand die je niet of een beetje kent?) met een andere kaartkleur. Of een combi van 3 kaarten mag natuurlijk ook. Een beetje spannend, maar gewoon doen. Kan ook zijn dat er van 1 kleur op een gegeven moment te weinig is. Geen probleem, 2 dezelfde kleuren kan ook. Met een beetje improviseren wordt ook dat dan weer opgelost. 

Leerzaam, leuk en gezellig.
Om nader kennis te maken, om te delen wat je maar kwijt wil. Doet u mee?. Als levende stenen van onze mooie gemeente. 
Namens platform STEEN. Vragen/opmerkingen: diaconaat@vezwolle .nlContact
Voor contact  of vragen over gemeente diaconie, mail naar diaconaat@vezwolle.nl