Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Gemeentezorg in de praktijk

Omzien naar elkaar is een Bijbelse principe waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Op verschillende manieren geeft de VEZ hier vorm aan. 

De diensten

Binnen de reguliere samenkomsten is er vaak  de mogelijkheid een concrete stap te nemen die leidt tot herstel. Dit kan met iets persoonlijks te maken hebben, maar ook met je relatie met God of met anderen. Het kan ook een keuze zijn ergens mee te stoppen of juist een nieuwe start te maken.

Hersteldiensten

Regelmatig zijn er hersteldiensten. Die hebben steeds een specifiek thema en hebben als doel mensen te helpen herstel te vinden in geestelijk, psychisch, fysiek en relationeel opzicht. Na de preek doet de spreker een uitnodiging naar een van de gebedspunten in de zaal te gaan. Dit gaat dieper dan de nazorg bij de gewone diensten. De gebedsteams bestaan uit pastoraal bekwame gemeenteleden.

Nazorg

Binnen de gewone samenkomsten kun je gebruik maken van nazorg. Dat is een kort contact waarbij je iets kunt bespreken zodat je er samen voor kunt bidden. In de nazorg staan het luisterend oor en het gebed centraal.
De nazorg kan een stap zijn naar een vervolg binnen het pastorale traject van de VEZ. Het kan zijn dat je huiskring die zorg op zich neemt. Ook een mogelijkheid is dat je een herstelcursus in het Leerhuis volgt of één van de andere herstelprogramma’s die de VEZ biedt. De nazorg binnen de VEZ kun je zien als een pastorale EHBO.

Huiskringen

Ook binnen de huiskringen kijken er mensen naar je om. Dat houdt meer in dan alleen elkaar kennen of weten wat iemand bezig houdt. Het betekent namelijk ook dat je zorg draagt voor elkaar in praktische, materiële en geestelijke zin.
De zorg binnen de VEZ start in de huiskringen. Daar kun je elkaar een luisterend oor bieden, voor elkaar bidden en elkaar bijstaan in moeilijke situaties. Als een bepaalde situatie de kring te veel wordt kun je aanvullende hulp krijgen in bijvoorbeeld een herstelcursus in het Leerhuis of één van de andere herstelprogramma’s die de VEZ biedt. Uiteraard blijft ook dan de kring belangrijk.