Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Pastoraat

Het Nieuwe Testament leert ons dat de gemeente zorg nodig heeft. Deze zorg heeft als uitgangspunt dat mensen de Bijbelse principes leren toepassen op alle terreinen van hun leven. Het pastoraat helpt hen vanuit een Bijbels fundament hun problemen aan te pakken en herstel te vinden, zowel in hun relatie met God als in hun persoonlijke relaties en hun eigen identiteit.

Het doel van herstel is om dat iemand dat herstel weer door kan geven aan anderen. Dit alles maakt deel uit van Gods leerschool voor ons leven. We leren belangrijke lessen die we niet voor onszelf mogen houden. Dat wat we zelf leren en ontvangen mogen we doorgeven aan anderen.
 

Het leiden van de gelovige tot herstel in allerlei levensgebieden..


Herstel heeft niet alleen plaats door een persoonlijk gesprek heeft, gebed of verdergaande begeleiding. Herstel heeft ook plaats door voluit deel te worden van de gemeente als gezin van God en te leven in een gezonde omgeving. Ook de erediensten, de hersteldiensten, het Leerhuis en de huiskringen helpen in het herstelproces.

De VEZ gelooft dat wij uit eigen kracht niet in staat zijn complexe pastorale problemen op te lossen. Het is de Heilige Geest die daarvoor Zijn gaven geeft. Wanneer wij ons toewijden aan het toepassen van Bijbelse principes zal de Heilige Geest Zijn kracht schenken om te bevrijden, te genezen en te vernieuwen, zelfs daar waar geen hoop meer was.

Voor vragen of  contact mail naar pastoraat@vezwolle.nl